Trwałe zaangażowanie SUNfarming w Afryce na rzecz przedsiębiorczości

Niezależne zasilanie energetyczne dla ośrodka zdrowia w Suwareh Kunda - Gambia. Szef SUNfarming Peter Schrum spontanicznie zadeklarował wsparcie Alex e.V. i przekazał stowarzyszeniu usługi w zakresie planowania oraz instalacji w celu realizacji projektu systemu agrosolarnego.

W marcu 2022 roku firma SUNfarming AG zrealizowała budowę systemu agrosolarnego o mocy 13 kWp z systemem magazynowania akumulatorów i generatorem zapasowym, który ma zapewnić niezależne i niezawodne dostawy energii dla przychodni medycznej w Gambii. Z przychodni będzie korzystać mała społeczności Suwareh Kunda na północnym brzegu zachodnioafrykańskiego wybrzeża, którego obszar zamieszkuje około 17 000 osób. Obok istniejącej szkoły podstawowej, z pomocą brandenburskiej organizacji non-profit Alex e.V. powstaje, jakże pilnie potrzebna placówka medyczna dla dorosłych i dzieci. Darowiznę w wysokości wartości zamówienia na komponenty, SUNfarming przekazała Fundacji Daimler ProCent.
"Do tej pory właściwa opieka medyczna była zapewniona tylko w stolicy Banjul, oddalonej o 70 km, do której można dotrzeć tylko przez około 45-minutową, intensywnie uczęszczaną podróż promem przez rzekę Gambia" - relacjonuje Bernd Schorsch, prezes Alex e.V. "Tylko dzięki hojnej darowiźnie od SUNfarming byliśmy w stanie trwale zrealizować i zabezpieczyć funkcjonowanie ambulatorium po siedmiu latach trwania projektu."
W przyszłości w nowym ambulatorium znajdzie się 7 łóżek dla kobiet i 7 łóżek dla mężczyzn, a także 5 łóżek dla dzieci. Wszyscy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną. Ponadto ma być obsługiwany w pełni funkcjonalny gabinet stomatologiczny z dwoma fotelami zabiegowymi i dwoma inkubatorami, co wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości pracy. "Bezpieczeństwo to może być w niewystarczającym stopniu zapewnione przez publiczną sieć energetyczną, co objawia się przerwami w dostawie prądu trwającymi do 2-3 minut dziennie" - wyjaśnia gambijski partner projektu i przyszły operator szpitala, nazywany przez wszystkich "Baba", który doskonale spełnia swoją ojcowską rolę wobec mieszkańców regionu.

SUNfarming już od 2014 r. pracuje nad projektami pomocy na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie dostarczania energii odnawialnej w połączeniu z produkcją żywności i szkoleniami w zakresie zrównoważonego rolnictwa w ramach modułów, a sama założyła stowarzyszenie non-profit Food, Education, Energy & Development e.V. (FEED) w Niemczech i RPA.

Comments are closed.