width=

PROJEKT ELEKTROMOBILNOŚCI SUNFARMING

„Mobilnie w przyszłość” dzięki energii słonecznej SUNfarming

PROJEKTY E-MOBILNOŚCI SUNFARMING
DLA GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW

SUNfarming opracowuje we współpracy z miastami, gminami i przedsiębiorstwami projekty administratora floty w zakresie mobilności elektrycznej. E-mobilność zostanie wkrótce wprowadzona w wielu miastach i gminach. E-mobilność ma sens i jest ekologiczna tylko wtedy, gdy niezbędna energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Energia słoneczna, jako najtańsze źródło energii na świecie o prawie nieograniczonej dostępności, znajduje się tutaj na pierwszym miejscu.

Instalacje solarne SUNfarming i projekty wytwarzania własnej energii elektrycznej są predestynowane jako źródło energii dla Twojej elektromobilności. Oferujemy ekonomiczne projekty administratora floty w zakresie elektromobilności dla miast, gmin, przedsiębiorstw i instytucji publicznych, dla samochodów własnościowych i leasingowanych.

SUNfarming już dzisiaj oferuje gminom i kościołom, oprócz projektów wytwarzania energii we własnym zakresie, także samochody elektryczne do wynajęcia, które ładuje się na stacjach zasilania elektrycznego SUNfarming.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Andreas Flörchinger
a.floerchinger@sunfarming.de