SUNfarming Solar Training Center

Globalne zapotrzebowanie na energię rośnie, zasoby kopalne wyczerpują się coraz szybciej, a ich wydobycie często powoduje degradację środowiska i zmiany klimatu. Słońce dostarcza nam długofalowo energii, która jest przekształcana, bez zmniejszania ilości energii słonecznej, w energię elektryczną za pośrednictwem modułów PV. Korzystając z energii solarnej, pomagamy oszczędzać zasoby kopalne i chronić środowisko.

Energia słoneczna nie tylko zapewnia zaopatrzenie w energię w regionach ubogich w zasoby, lecz także tworzy trwałe wykwalifikowane miejsca pracy na całym świecie.

Nasze zaangażowanie nie kończy się na wsparciu. SUNfarming opiekuje się długofalowo swoimi projektami i robi to na własny koszt, umożliwiając tym samym co roku setkom uczestników dokształcanie się w branży przyszłości, jaką jest energia solarna.

SUNfarming Solar Training Center, Peru

Otwarty w 2015 r., do dziś wyszkolonych zostało ponad 100 nauczycieli elektrotechniki i zainteresowanych osób
Więcej

"


SUNfarming Solar Training Center, Republika Południowej Afryki

Otwarte w 2013 r., do dziś wyszkolono ponad 2500 trenerów
Więcej

"


SUNfarming Solar Training Center, Syria

100 inżynierów elektryków i instalatorów zostało przeszkolonych na krótko przed wybuchem wojny
Więcej

"