SUNfarming Solar Training Center Peru

Peru Flagge
1.09.2015 r. w Limie i Piurze nastąpiło otwarcie dwóch nowych centrów szkoleniowych kształcących w zakresie instalacji solarnych
Wraz z peruwiańską organizacją szkoleniową SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo industrial de Perú) i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) 1.09.2015 r. uroczyście otworzyliśmy na terenie SENATI nowe centrum szkoleniowe kształcące w zakresie PV w imieniu Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Niemiec oraz wielu zainteresowanych gości ze świata polityki i biznesu. Obiekty treningowe znajdujące się w 3 sekcjach elektrowni fotowoltaicznej służą do szkolenia nauczycieli elektrotechniki SENATI w dziedzinie efektywności energetycznej energii słonecznej.

Partnerzy projektuPeru, Lima, Solar Training Center 2015

1.09.2015 r. spółka SUNfarming, wraz z peruwiańską organizacją szkoleniową SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo industrial de Perú) i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), uroczyście otworzyła na terenie SENATI nowe centrum szkoleniowe kształcące w zakresie PV w imieniu Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Niemiec. Obiekty treningowe znajdujące się w 3 sekcjach elektrowni fotowoltaicznej służą do szkolenia nauczycieli elektrotechniki SENATI w dziedzinie efektywności energetycznej energii słonecznej, sami nauczyciele zbudowali te sekcje w ramach szkolenia pod nadzorem specjalistów SUNfarming. Solarna wiata samochodowa SUNfarming, składająca się z modułów typu szkło-szkło, promuje elektromobilność i służy do ładowania baterii dwóch skuterów elektrycznych SF oraz dwóch rowerów elektrycznych SF. Instalacja dachowa PV zasila sieć energetyczną i dostarcza SENATI własnej energii słonecznej za dnia. Tydzień wcześniej w Piurze, w północnym Peru, zainstalowano dwa kolejne obiekty treningowe.


Solar Training Center Peru, data szkolenia 07.2016

Po udanym szkoleniu w maju 2016 r. specjaliści SUNfarming udali się do Peru również w czerwcu, aby kontynuować kształcenie studentów, tak aby zostali głównymi trenerami w SUNfarming Solar Training Centre w Limie i Piurze.


30 studentów drugiego stopnia kształcących się na kierunku elektrotechnika odbyło w tym tygodniu szkolenia w Limie, które poświęcone były następującym zagadnieniom:

  • produkcja energii w Peru i szanse w kontekście wykorzystania energii odnawialnych
  • koncepcja projektu SUNfarming Food & Energy
  • rozwiązania PV dla Peru
  • e-mobilność
  • rozwój projektów dotyczących systemów PV i PVSol
  • PVSol w praktyce
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się również impreza informacyjna SUNfarming, którą zorganizował nasz specjalista PV w Limie, Victor Rosillo. Odbyły się następujące wykłady:
Alejandra Prada, Erwin Hinojosa, Julius Jäger, SUNfarming GmbH:
Fotowoltaika w Peru, ustawy, użytkowanie, szanse. Projekt SUNfarming Food & Energy, projekt 5 w 1:

1 Produkcja energii z wykorzystaniem instalacji PV
2 Produkcja żywności przy minimalnym zużyciu wody
3 Edukacja i dokształcanie
4 Tworzenie miejsc pracy
5 Odsalanie wody morskiej do nawadniania

Victor Rosillo, Südesco: Zarządzanie energią po wprowadzeniu ISO 5001
Ana Terrazos, SECO Szwajcaria: Realizacja projektów efektywnych energetycznie
Carlos Obregozo, KfW: Finansowanie projektów dotyczących „odnawialnych źródeł energii”
Wśród uczestników znajdowały się znamienite osobistości ze świata polityki i gospodarki, m.in. z ramienia banków i przedsiębiorstw dostarczających energię, osoby te brały również udział w późniejszej, ożywionej dyskusji. Ważnym tematem był najnowszy projekt SUNfarming Food & Energy, który oferuje świetne możliwości rozwoju również dla Ameryki Południowej.
Po pierwszym tygodniu intensywnej teorii i praktyki nasi nauczyciele udali się do Piury, aby kontynuować szkolenie w CTA Piura.


Logo
Logo
Logo

Projekt finansowany przez niemieckie Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodzin ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kraju związkowego Brandenburgia. Spółka SUNfarming jest bardzo zainteresowana rynkiem południowoamerykańskim pod kątem ukierunkowanego wdrażania ekologicznych projektów fotowoltaicznych. Celem Asystenta ds. innowacji jest sukcesywne pozyskiwanie szybko rozwijających się, nowych rynków energii słonecznej w Ameryce Łacińskiej poprzez nawiązywanie strategicznych współpracy z partnerami lokalnymi. Asystent ds. innowacji służy w tym nowym obszarze biznesowym, jako łącznik pomiędzy spółką SUNfarming i strategicznymi partnerami biznesowymi, opracowuje badania rynkowe w Ameryce Łacińskiej i projekty sprzedażowe dla parków solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na użytek własny. Do jego zadań należy również opracowywanie i zarządzanie projektami z zakresu marketingu i szkoleń technologicznych dotyczących produktów SUNfarming w Ameryce Łacińskiej w języku hiszpańskim, a także organizowanie wizyt informacyjnych dla partnerów projektu i obsługa międzynarodowych partnerów biznesowych. To on kontaktuje się z lokalnymi partnerami, organami i instytucjami.