SUNfarming Solar Training Center Republika Południowej Afryki

SA Flagge

Ciągły wzrost gospodarczy w Republice Południowej Afryki prowadzi do stale rosnącego zapotrzebowania na energię. Niedobór energii może łatwo zatamować rozwój gospodarczy lub go utrudnić. Potencjał energii słonecznej dzięki instalacjom fotowoltaicznym ma ogromne znaczenie dla Afryki.

Energia słoneczna PV dostarcza długotrwale prąd elektryczny i jest jednocześnie czynnikiem powodującym wzrost miejsc pracy.


Przykład Republiki Południowej Afryki

Zrealizowane projekty PV
Trainees do 2019 r.
nowe miejsca pracy


Partnerzy projektu

W latach 2013–2014 projekt był wspierany przez DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ze środków z programu „Partnerstwo klimatyczne z sektorem prywatnym” Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.Nasze zaangażowanie nie kończy się na wsparciu. Dzięki ciągłej edukacji setki uczestników mogą być szkoleni każdego roku w pionierskiej dziedzinie energii solarnej. Energia solarna nie tylko zapewnia dostawy energii w regionach ubogich w zasoby, lecz także tworzy trwałe miejsca pracy.

SUNFARMING SOLAR TRAINING CENTER REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2013/2014

6 systemów szkoleniowych PV, zainstalowanych przez SUNfarming na terenie uniwersytetu NWU, może być wykorzystywanych na stałe do praktycznych szkoleń PV.

Kształcenie (Mastertraining) przy centrum szkoleniowym jest ściśle włączone do programów nauczania uniwersytetu NW Potchefstroom do końca okresu realizacji projektu w 2014 r. Wykwalifikowani pracownicy zostaną długoterminowo przeszkoleni i będą mogli w przyszłości samodzielnie planować, instalować, administrować i konserwować instalacje PV.

Do roku 2019 przekazano z powodzeniem ponad 2500 uczestnikom w Solar Training Center podstawy fotowoltaiki.

Partnerzy projektu:

  • North-West University Potchefstroom
  • DEG, KfW, BMU

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie energii słonecznej w Afryce Południowej i innych krajach afrykańskich SUNfarming zgromadził zespół ekspertów ds. szkoleń i założył nową firmę w Republice Południowej Afryki. SUNCYbernetics wraz z Solar Traning Center są odpowiedzialni tylko za edukację słoneczną. SUNCYbernetics we współpracy z partnerem projektu Uniwersytetu Nord-West w Potchefstroom prowadzi Solar Training Center SA na terenie kampusu Uniwersytetu Nord-West. Jednym z celów jest stworzenie trwałego transferu wiedzy poprzez nauczanie zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej, związanej z rozwiązaniami energetycznymi PV. Poza szkoleniami SUNCYbernetics jest firmą konsultingową ds. PV i jako trenera Energy Research Engineer udało jej się pozyskać & Nicholaasa Faure van Schalkwyka.
Suncybernetics

Terminy szkoleń, osoby do kontaktu i nowości nt. projektów można znaleźć tutaj:

Więcej interesujących linków:

University

Utworzenie SUNfarming Kenia

Po Południowej Afryce i Namibii założyliśmy naszą trzecią spółkę w Afryce. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że jeden z naszych dyrektorów w Kenii, pan Duncan Omondi, był 2015. uczestnikiem naszego solarnego szkolenia w RPA.