Das SUNfarming Food & Energy Urban Concept

Rozwój strukturalny dzięki energii odnawialnej z firmą SUNfarming

Według badań Banku Światowego do 2030 r. użytkowanie gruntów miejskich potroi się wraz ze wzrostem miejskiego stylu życia. W roku 2030 ok. 40% ludzkości będzie niedostatecznie zaopatrywane w wodę. Jednocześnie do roku 2025 globalne zużycie energii i zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 36%.
Jeśli infrastruktura miejska ma nadążyć za tym rozwojem, musimy uczynić ją inteligentniejszą. Aby zapewnić miastom i gminom przyjazny dla środowiska i klimatu rozwój, należy w zrównoważony sposób gospodarować wiedzą technologiczną i dostępnymi zasobami w sektorze wodnym, energetycznym i spożywczym.

SUNfarming opracował w tym celu unikalny „Food & Energy Urban Concept”: Długotrwała energia słoneczna i regionalne artykuły żywnościowe produkowane są razem – na tym samym obszarze. W nowej lub już zbudowanej fotowoltaicznej instalacji na otwartej przestrzeni między rzędami modułów albo w specjalnych agro-solarnych szklarniach Food & Energy można regionalnie pozyskiwać oprócz energii słonecznej warzywa, owoce, kwiaty lub ryby.

 


Logo
Logo
Logo

Projekt finansowany przez niemieckie Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodziny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kraju związkowego Brandenburgia. W ramach projektu innowacyjnego „Food & Energy” pracujący student jest zaangażowany do opracowania projektu użytkowania szklarni i hal wielofunkcyjnych w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi. W perspektywie średnioterminowej wdrażane będą projekty urban farming. Ich celem jest wniesienie innowacyjnego wkładu do transformacji energetycznej poprzez użytkowanie gruntów w miastach w dwojaki sposób. Kluczową rolę odgrywa tu również aspekt samowystarczalności i dystrybucji żywności lokalnej. W tym kontekście praktykant wspiera budowę wielofunkcyjnych hal ze świetlikami dachowymi o powierzchni ok. 1,1 ha w zakładzie zlokalizowanym w Rathenow. Hale zapewnią niezbędne pomieszczenia do realizacji różnorakich projektów badawczych, opracowywania zautomatyzowanych instalacji akwaponicznych i magazynów. Koncentrujemy się tutaj przede wszystkim na wykorzystaniu do celów energetycznych należącej do koncernu biogazowni, a także na projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 750 kWp na dachach hal.

www.esf.brandenburg.de   
www.ec.europa.eu


 

SUNfarming „Food & Energy Urban Concept” składa się z dwóch produktów własnych

1. „System szklarniowy SUNfarming Food & Energy”

Spółka SUNfarming opracowała na bazie własnych rozwiązań unikalne, agro-solarne konstrukcje szkieletowe dla szklarni. Na części powierzchni dachowej instalowane są moduły słoneczne do produkcji energii. Niezależnie od pogody w szklarni można uprawiać warzywa, owoce i kwiaty pod modułami słonecznymi.
System opracowano pierwotnie w celu połączenia produkcji energii elektrycznej i artykułów spożywczych z tworzeniem nowych miejsc pracy w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych, czyli tam, gdzie sektor gospodarki ciągle pozostawia wiele do życzenia. System ten zapewnia jednak mieszkańcom miast profity z tytułu podwójnej produkcji, a więc produkcji energii słonecznej i warzyw jednocześnie. Można tu również założyć hodowlę ryb.

2. „System na otwartej przestrzeni SUNfarming Food & Energy”

Dzięki projektowi wytwarzania własnej energii elektrycznej SUNfarming już od lat zapewniamy gminom, zakładom produkcyjnym i przemysłowym zieloną energię elektryczną pochodzącą z naszych własnych instalacji PV, możemy również zaoferować ceny na poziomie ok. 10% niższym w stosunku do ceny rynkowej. Rosnąca urbanizacja i wynikający z niej niedobór zasobów spowodują, że produkcja energii odnawialnej i produkcja żywności pomiędzy rzędami modułów naszych instalacji na otwartej przestrzeni będzie w przyszłości coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.
„System na otwartej przestrzeni SUNfarming Food & Energy” jest rozszerzeniem projektu wytwarzania własnej energii elektrycznej SF i daje odbiorcy energii elektrycznej możliwość uprawy własnych i regionalnych „warzyw bio” w sposób ekologiczny i pozwalający zaoszczędzić zasoby, a także możliwość ich zbioru prosto z pola dzięki specjalnie opracowanym konstrukcjom szkieletowym. Spośród naszych systemów przeznaczonych do dużych instalacji PV to właśnie ten system jest najczęściej wykorzystywany na świecie

 • Pierwsze testy instalacji na otwartej przestrzeni wykazały, że między rzędami modułów doskonale rosną cukinie, ziemniaki i dynie.
  „Nasze pola doświadczalne przeznaczone do uprawy ziemniaków na glebach lekkich w Brandenburgii dają plon rzędu od 55 do 60 t/ha. W Brandenburgii zbiera się zazwyczaj 38–45 ton przy deszczowaniu, co daje nam 35–40% plonów więcej” – wyjaśnia Peter Schrum, założyciel grupy SUNfarming.

  Peter Schrum, Erkner
  Założyciel grupy SUNfarming

 • Przykład projektu szklarniowego SUNfarming Food & Energy

  Twoja firma chce rozszerzyć lub stworzyć na nowo segment działalności „produkty ogrodowe”?
  Czy masz w swoim otoczeniu dostęp do odpowiednich i możliwych do zabudowy terenów?
  SUNfarming zainwestuje w gotowy system szklarniowy wraz z instalacją do produkcji energii słonecznej:

  • Twoja firma skorzysta z tego systemu szklarniowego znajdującego się „pod dachem” do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i samodzielnego uzyskiwania wartości dodanej
  • SUNfarming zarządza instalacjami solarnymi znajdującymi się „na dachu” i uzyskuje wartość dodaną poprzez sprzedaż wyprodukowanej energii słonecznej m.in. odbiorcom lokalnym (ale również bezpośrednio swojemu przedsiębiorstwu społecznemu)
  • W zależności od wolumenu sprzedaży energii słonecznej odbiorcom lokalnym Twoja firma uiści na rzecz SUNfarming odpowiednią opłatę z tytułu korzystania z systemu szklarniowego

  Nasz model szklarni SUNfarming oferuje niezaprzeczalne korzyści dla Twojej firmy:

  • Kapitał inwestycyjny ze strony Twojej firmy nie jest wymagany
  • Zoptymalizowana płynność dzięki uzyskiwaniu wartości dodanej ze sprzedaży produktów Twojego systemu szklarniowego
  • Redukcja rocznych kosztów zakupu energii dzięki wykorzystaniu energii słonecznej wytwarzanej na miejscu

  Projekt wytwarzania własnej energii elektrycznej SUNfarming

  Gminy i strefy ekonomiczne oszczędzą stale i w zrównoważony sposób aż do 10% kosztów energii elektrycznej w porównaniu z cenami Twojego dostawcy energii, jednocześnie zwiększając swoją niezależność dzięki produkcji własnej, zielonej energii słonecznej na dachach budynków komunalnych/firmowych.
  SUNfarming zainwestuje i zainstaluje moduły do wytwarzania własnej energii elektrycznej.

  KORZYŚCI DLA GMIN, ROLNICTWA, PRZEDSIĘBIORSTW LUB PRZEMYSŁU

  SUNfarming Food & Energy Urban Concept zapewnia:

  • Około 10% tańsze dostawy energii elektrycznej dla gmin, zakładów usługowych i przemysłowych
  • Ekologiczną, bezpieczną i tanią produkcję energii
  • Możliwość uprawy warzyw i kwiatów oraz hodowli ryb w regionie dzięki naszemu SUNfarming Food & Energy Urban Concept
  • Stanowiska w pracy w sektorze produkcji artykułów spożywczych i hodowli ryb dzięki technologiom SUNfarming
  • Tworzenie nowych miejsc pracy
  • Kształcenie specjalistów, studentów i inżynierów w zakresie produkcji żywności i energii słonecznej
  • efektywne zarządzanie zasobami dzięki mniejszemu śladowi ekologicznemu
  • zrównoważony rozwój miast poprzez efektywne wykorzystanie obszarów resztkowych w dwojaki sposób
  • zaprojektowanie bardziej lokalnych i ekonomicznych, energochłonnych cykli obiegu surowców, np. poprzez bezpośrednie wykorzystanie (wstępnie oczyszczonych) ścieków do nawadniania lub nawożenia pól
  • zoptymalizowane wykorzystanie wody dzięki najnowszej technologii (nawadnianie kropelkowe, odsalanie, woda przemysłowa)
  • Hydroponics
  • Aquaponics
  • Carports

  ZOSTAŃ PARTNEREM

  • Przedsiębiorstwa usługowe
  • Przedsiębiorstwa miejskie
  • Organizacje dzielnicowe
  • Osoby prywatne
  • Zakład przemysłowy

  POSZUKUJEMY

  • atrakcyjnych cenowo powierzchni produkcyjnych i konwersyjnych za < 4 euro/m2
  • kupna lub dzierżawy gruntów na 29 lat z możliwością przedłużenia umowy

  Skontaktuj się z ekspertem SUNfarming, aby sprawdzić dostępność w swoim kraju

  

  Sprzedaż Food & Energy Urban Concept

   

  Andreas Flörchinger

  Biuro w Berlinie/Erkner
  15537 Erkner
  Tel. +49 (0) 172 445 0686
  a.floerchinger@sunfarming.de

  David Morr

  Biuro w Berlinie/Erkner
  15537 Erkner
  Tel. +49 (0) 3362 885 9123
  d.morr@sunfarming.de

  Karsten Bühring

  Biuro w Berlinie/Erkner
  15537 Erkner
  Tel. +49 (0) 174 863 0032
  k.buehring@sunfarming.de

  Michael Link

  Saksonia-Anhalt/Turyngia
  06779 Raguhn-Jeßnitz
  Tel. +49 (0) 177 233 3596
  m.link@sunfarming.de

  Holger Schönherr

  Biuro w Berlinie/centrala
  15537 Erkner
  Tel. +49 (0) 163 33 82 440
  h.schoenherr@sunfarming.de

  Heiner Kamper

  Biuro w Berlinie/Brandenburgii I – Poczdam, Frankfurt n. Odrą, Oranienburg
  15517 Fürstenwalde/Spree
  Tel. +49 (0) 176 724 83 948
  h.kamper@sunfarming.de

  Rainer Bergholz

  Biuro w Brandenburgii/Spreewald/
  Sprewa-Nysa
  03042 Cottbus
  Tel. +49 (0) 157 377 45 481
  r.bergholz@sunfarming.de

  Uwe Brandt

  Biuro M-V/Nordbrandenburg
  Altentreptow
  Tel. +49 (0) 171 57 33 506
  u.brandt@sunfarming.de

  Frank Mattern

  Biuro w Saksonii, Drezno/Bautzen
  02627 Kubschütz
  Tel. +49 (0) 162 265 92 35
  f.mattern@sunfarming.de

  Sven Eppinger

  Biuro w Brandenburgii
  15537 Erkner
  Tel. +49 (0) 3362 8859 188
  s.eppinger@sunfarming.de

  Gerd Schrum

  Biuro w Schleswig-Holstein
  25782 Schalkholz
  Tel. +49 (0) 172 952 69 69
  g.schrum@sunfarming.de

  Ina Schwedt

  Biuro w Schleswig-Holstein
  25794 Dörpling
  Tel. +49 (0) 171 889 42 54
  i.schwedt@sunfarming.de