SERWIS + KONSERWACJA

Do codziennego monitoringu instalacji fotowoltaicznych SUNfarming oferuje doskonale dostosowany do Twoich potrzeb system monitorujący nadający się zarówno do prywatnych instalacji PV, jak i do komercyjnych instalacji wielkopowierzchniowych. Aby zagwarantować zoptymalizowane pod kątem osiąganych zysków działanie instalacji solarnej przez cały czas jej eksploatacji, SUNfarming oferuje usługi w zakresie stałej konserwacji i profesjonalnego czyszczenia modułów realizowane przez specjalistów serwisowych SUNfarming – usługi te są zindywidualizowane specjalnie dla Twojej instalacji PV. Jesteśmy odpowiedzialni za serwis i konserwację ponad 350 MW parków solarnych.


SUNFARMING MONITORING SYSTEM

do profesjonalnego monitorowania komercyjnych instalacji fotowoltaicznych.

Friedland-Datze-6,826-kWp-570px
SYSTEM MONITORINGU PRZEMYSŁOWEGO SUNFARMING bazuje na rozwiązaniach technologicznych MeteoControl.
Nośnik danych SUNfarming rejestruje wszystkie dane systemowe i przesyła je do serwera SUNfarming. W Monitoring System Gewerbe SF porównuje się zarejestrowane dane z symulowanymi wartościami oczekiwanej produkcji energii. Symulowane wartości wynikają z konfiguracji Twojej instalacji i aktualnych warunków pogodowych. Znaczące odchylenia automatycznie aktywują alarm poprzez e-mail lub SMS. Monitoring System Gewerbe SF pozwala na szczegółową analizę i łatwą konfigurację wszystkich kryteriów alarmu, tak aby móc bezpiecznie eksploatować Twój system fotowoltaiczny.
Własny dostęp online umożliwia uzyskanie informacji o aktualnych danych na temat wydajności fotowoltaicznej instalacji na portalu SUNfarming. Ponadto oferujemy techniczne zarządzanie całą instalacją fotowoltaiczną z codziennym jej monitorowaniem, analizą błędów, konserwacją i utrzymaniem, a także kwartalnym raportem zysków.
 • Efektywny wzrost wydajności dzięki jak najwcześniejszemu wykrywaniu błędów
 • Zautomatyzowane informacje o statusie poprzez wydajny raport, symulacje i analizy
 • Wszechstronny, niezależny od producenta system do obsługi i konserwacji


PIELĘGNACJA INSTALACJI SUNFARMING I CZYSZCZENIE MODUŁÓW

Mobil_DSC_0099

Anlagenpflege-Schrift-570px

SUNfarming ma własnych, dobrze wyszkolonych ekspertów serwisowych, którzy za pomocą własnego sprzętu dokonują obsługi instalacji i kontroli wyposażenia technicznego, czyszczenia modułów na dachach, na terenie niezabudowanym, a także podejmują działania na terenach zielonych.

 • Kontrola wzrokowa modułów pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń
 • Kontrola wzrokowa podstawy ramy pod kątem wad
 • Kontrola wzrokowa widocznych złączy kabli i gniazd pod kątem uszkodzeń
 • Coroczne czyszczenie modułów
 • W razie potrzeby dodatkowe czyszczenie z zabrudzeń powodujących mniejszą wydajność
 • 

 • Sprawdzanie i, jeśli to konieczne, czyszczenie falowników
 • Roczny pomiar stringów
 • Powiadomienie operatora instalacji o awariach (falownik, licznik, w razie potrzeby transformator, linie elektroenergetyczne)
 • Usuwanie awarii i uszkodzeń zgodnie ze zleceniem
 • Protokołowanie wszystkich nieprawidłowości i wykonanych prac (roczny protokół dla operatorów instalacji)
 • Wsparcie, w razie potrzeby rozpatrywanie skarg i roszczeń gwarancyjnych wobec osób trzecich
 • Wsparcie w komunikacji z operatorem sieci


PAMIĘĆ ZAPISU DANYCH HOME SOLAR FIRMY SUNFARMING

do nadzorowania prywatnych instalacji PV

Purath-3-01-570x379
PAMIĘĆ ZAPISU DANYCH HOME SOLAR FIRMY SUNFARMING opiera się na technologii MeteoControl.
Dzięki pamięci zapisu danych Home Solar firmy SUNfarming optymalizujesz zużycie energii i tym samym zwiększasz zysk z instalacji.

Pamięć zapisu danych Home Solar firmy SUNfarming codziennie gromadzi dane z falowników, liczników energii oraz czujników i centralnie je przechowuje. Jeśli występują odchylenia od wartości standardowych, informuje ona o tym lokalny system alarmowy. Wartości te mogą być przesyłane bezpośrednio do serwerów SUNfarming za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. Twój osobisty login PV umożliwia dostęp do pamięci zapisu danych Home Solar firmy SUNfarming w dowolnym momencie, możesz codziennie sprawdzać krzywe wydajności swojej instalacji i w ten sposób wyeliminować błędy i awarie najszybciej, jak to możliwe.

Purath-3-02c-570x379
Dzięki swojemu osobistemu dostępowi online możesz dowiedzieć się o aktualnych danych dotyczących wydajności instalacji fotowoltaicznej na portalu SUNfarming. Oferujemy techniczne zarządzanie całą instalacją fotowoltaiczną z codziennym jej monitorowaniem, analizą błędów, konserwacją i utrzymaniem, a także kwartalnym raportem zysków.
 • Łatwa instalacja i uruchomienie
 • Korzystanie z portalu SUNfarming
 • Prezentacja i optymalizacja własnego zużycia
 • Coroczne czyszczenie modułów
 • W razie potrzeby dodatkowe czyszczenie z zabrudzeń powodujących mniejszą wydajność
 • Możliwość aktualizacji z prezentacją prognozy wydajności solaru dla Twojej instalacji