Targi Intersolar Munich 2024 w tym roku, po raz kolejny przyciągnęły ponadprzeciętną liczbę odwiedzających. Stoisko SUNfarming było jednym z magnesów przyciągających gości targów.

Oprócz tematu magazynowania energii i całościowych rozwiązań energetycznych w połączeniu z agrivoltaiką, odwiedzający byli szczególnie zainteresowani koncepcjami rolniczymi w ramach agrivoltaiki, a także pływającymi rozwiązaniami PV. Oprócz zainteresowanych stron z Niemiec, goście przyjechali ze Szwajcarii, Francji, Chorwacji, Kosowa, Indii oraz Bliskiego Wschodu.

Podwójne wykorzystanie gruntów w celu hodowli bydła i innych zwierząt w sposób przyjazny dla dobrostanu zwierząt, a także ochrona zbiorów rolnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i odwodnieniem oraz ochrona specjalnych upraw, takich jak owoce i winorośla, przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, gradem, mrozem itp. pozostają ważnymi tematami ekspansji energii odnawialnej na gruntach rolnych, nawet w świetle ekstremalnych warunków pogodowych ostatnich tygodni.

Połączenie parków agrofotowoltaicznych z rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii stanowi dodatkową szansę dla inwestorów i dzierżawców gruntów dla SUNfarming w celu generowanie przychodów z produkcji zielonej energii elektrycznej z rolnictwa, a także handlu zmagazynowaną energią. SUNfarming posiada grunty i punkty przyłączenia do sieci, a także własne stacje transformatorowe, w których można umieścić akumulatory.

"Agrofotowoltaika to znacznie więcej niż wytwarzanie zielonej energii w połączeniu z rolnictwem", wyjaśnia Edith Brasche, dyrektor zarządzający ds. rozwoju projektów w SUNfarming. "W połączeniu z biogazowniami, agrofotowoltaika dostarcza zieloną energię elektryczną, która może być również magazynowana w postaci ciepła i wykorzystywana w miejskich koncepcjach ogrzewania, a także jako dodatkowe źródło energii do produkcji biometanu", mówi pani Edith Brasche.

SUNfarming będzie miał również stoisko na targach EUROTIER w Hanowerze w listopadzie 2024 r. - ponieważ systemy dobrostanu zwierząt dla bydła, koni, owiec i danieli są kluczowym elementem koncepcji rolniczych SUNfarming.

Comments are closed.