Parki solarne

20
maj

SUNfarming buduje największą elektrownię słoneczną z centrum szkoleniowym w RPA

W ramach pionierskiej inicjatywy współfinansowanej przez DEG/KfW, niemiecka firma SUNfarming rozpoczęła budowę największej agrosolarnej elektrowni w RPA. Zajmująca powierzchnię 30 000 metrów kwadratowych elektrownia będzie nie tylko produkować czystą energię, ale także przyczyni się do produkcji żywności dla ludności wiejskiej w regionie od Potchefstroom do Pretorii.

Innowacyjna koncepcja systemu umożliwia unikalne podwójne wykorzystanie obszaru. Podczas gdy moduły fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną, ten sam obszar jest wykorzystywany do rolnictwa, które jest chronione przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ta symbioza przynosi liczne korzyści lokalnej społeczności.


Infrastruktura projektu jest już na zaawansowanym etapie. Wzniesiono stoły Agri-PV, zainstalowano półprzezroczyste moduły fotowoltaiczne SUNfarming i przygotowano studnię do zaopatrzenia w wodę. Stan surowy w pełni wyposażonych obiektów szkoleniowych jest już gotowy. Oszczędzający wodę system nawadniania i siatki zacieniające zostaną zainstalowane wkrótce po lokalnej zimie.

Podstawową zasadą SUNfarming jest wielokrotne wykorzystanie gruntów i zasobów. System Agrosolarny nie tylko zapewnia zrównoważone źródło energii, ale także chroni środowisko i wspiera lokalne rolnictwo. Woda deszczowa jest efektywnie wykorzystywana, co jest szczególnie ważne w suchych regionach.

Ten pionierski projekt pokazuje, w jaki sposób innowacyjne technologie i zrównoważone praktyki mogą przynieść pozytywne zmiany w społecznościach wiejskich. SUNfarming i jego partnerzy są zaangażowani w przyszłość, w której produkcja energii i rolnictwo idą w parze, aby zaspokoić potrzeby ludzi i środowiska.

Ten projekt szkoleniowy Agri-PV, współfinansowany przez DEG/KfW, będzie nadal prowadzony przez organizację non-profit FEED LTD w RPA i FEED e.V. w Niemczech po zakończeniu okresu realizacji projektu.

21
sie

Ukończona budowa parków solarnych grupy SUNfarming o mocy 33,5 MW w Polsce i Niemczech

Wybudowano elektrownie słoneczne o mocy 20 MW w Kościerzynie i okolicach oraz elektrownię słoneczną o mocy 13,5 MW w Brandenburgii. SUNfarming zainstalował ponad 62 000 modułów fotowoltaicznych w tych innowacyjnych parkach solarnych

Polska:
Przy okresie budowy wynoszącym zaledwie 3 miesiące od pierwszego wbicia łopaty do ukończenia, 20 MW elektrownia słoneczna w Polsce została pomyślnie ukończona w czerwcu. W sumie elektrownie te pozwoliły zaoszczędzić około 7 400 ton CO2.

"Cieszymy się, że możemy przyczynić się do dostaw czystej energii dzięki kolejnym 20 megawatowym elektrowniom fotowoltaicznym w Polsce. Było to możliwe dzięki profesjonalnej i intensywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron" - wyjaśnia Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming GmbH oraz SUNfarming Polska sp. z o.o..

Fotowoltaika zyskuje coraz większe znaczenie wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce, ponieważ jest to najtańsza energia, którą można wytworzyć przy użyciu istniejących technologii. Ponadto wykorzystanie ugorów i gruntów o niskiej jakości gleby pozwala zachować grunty orne.

Brandenburgia:
SUNfarming zbudował również kolejną elektrownię o mocy 13,5 MW w Niemczech. Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza zieloną energię elektryczną, która będzie zasilać regionalne przedsiębiorstwa. W sumie elektrownia oszczędza około 5 000 ton CO2 rocznie.

"Cieszymy się, że wraz z naszymi wieloletnimi partnerami możemy nadal przyczyniać się do dostarczania energii odnawialnej w Niemczech i zwiększania bioróżnorodności dzięki klasycznym elektrowniom opartym na ustawie o odnawialnych źródłach energii, oprócz naszego głównego celu, jakim są agro-solarne elektrownie w Niemczech", wyjaśnia Thies Schrum, członek zarządu SUNfarming.

13
lut

SUNfarming rozszerza współpracę z HANSAINVEST Real Assets na Polskę

HANSAINVEST Real Assets i SUNfarming Group rozszerzają swoją dotychczasową współpracę o kolejny kraj. Na podstawie umowy ramowej HANSAINVEST Real Assets zapewnia kapitał mezzanine w wysokości 50 mln EUR dla 231 polskich projektów fotowoltaicznych o mocy ok. 257 MWp.

Pierwsza transza w wysokości 12 mln EUR służy refinansowaniu portfela 50 elektrowni słonecznych o mocy 48 MWp. Kapitał wpłynął poprzez pożyczkę udzieloną spółce grupowej SUNfarming Polska IPP GmbH & Co. KG ("SUN IPP"), która skupia aktualne projekty operacyjne SUNfarming w Polsce i została założona specjalnie w tym celu. W opisywanej transakcji Capcora pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego SUNfarming. Uruchomienie finansowania nastąpiło pod koniec grudnia 2022 roku.

Finansowanie mezzanine zostało udzielone w euro, na okres 20 lat. Ze względu na to, że projekty otrzymują wynagrodzenie w polskich złotych, główny nacisk w procesie strukturyzacji położono na odpowiednie zabezpieczenie walutowe. Wspólnie ze specjalistami udało się wypracować solidne rozwiązanie, które umożliwiło zarządcy aktywów HANSAINVEST Real Assets sfinansowanie transakcji pomimo niedopasowania walutowego w profilu przepływów pieniężnych.

SUNfarming, przedsiębiorstwo zarządzane przez właściciela z siedzibą w Erkner koło Berlina, wykorzysta środki finansowe na rozwój kolejnych parków słonecznych. Obok rodzimego rynku niemieckiego, Polska jest największym rynkiem zbytu dla SUNfarming. Firma jest również jednym z pionierów na polskim rynku, który w 2022 roku ustanowił nowy rekord przyłączeń w wysokości około pięciu gigawatów i był największym rynkiem fotowoltaicznym w Europie za Niemcami i Hiszpanią.

"Cieszymy się, że debiutujemy na polskim rynku energii odnawialnej z dotychczasowym partnerem, który od lat działa na polskim rynku i odnosi już znaczące osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że Polska oferuje nam ogromne możliwości rozwoju. System "contract for difference" oferuje również ochronę przed inflacją przychodów z energii elektrycznej, co daje naszej inwestycji dodatkowe bezpieczeństwo" - mówi Christoph Lüken, Dyrektor ds. Infrastruktury Zarządzania Portfelem w HANSAINVEST Real Assets.

"Rozszerzamy udaną współpracę z HANSAINVEST Real Assets. Polska jest naszym drugim głównym rynkiem i jesteśmy wdzięczni za zaufanie do naszej pracy, na co wskazuje także przedłużenie partnerstwa. Rok 2022 pokazał potencjał, który drzemie w polskim rynku i cieszymy się, że możemy zabrać naszych partnerów ze sobą w tę podróż - mówi Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming Group i SUN IPP.

"Transakcja ta stanowi jedno z niewielu finasowań typu mezzanine na wciąż młodym, ale wciąż rozwijającym się rynku energii słonecznej. Finansowanie w euro stanowi wyzwanie dla branży ze względu na brak płynności swapów walutowych w długim okresie. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej złożonej transakcji, po tym jak już wcześniej pomagaliśmy SUNfarming w strukturyzacji tymczasowego finansowania budowy i refinansowania bankowego" - wyjaśnia Bernhard Hofmann, dyrektor działu Energy and Infrastructure w Capcorze.

HANSAINVEST Real Assets był wspierany w tej transakcji przez Dentons, Baker Tilly i renerco plan consult. Po stronie SUNfarming Group doradcą prawnym był Bird&Bird oraz Rödl&Partner, a Capcora wspierała jako wyłączny doradca finansowy.

28
lis

SUNfarming inwestuje w 2,3 ha powierzchni solarnej dla miasta Pirmasens

Będzie to największa instalacja fotowoltaiczna na otwartej przestrzeni w granicach miasta Pirmasens.

Jako wkład w zwrot energetyczny i zaopatrzenie w energię z zielonego prądu fotowoltaicznego, SUNfarming realizuje instalację fotowoltaiczną na 9-hektarowym terenie składowiska odpadów komunalnych w Ohmbach, które od 1 lutego 2022 roku jest zamknięte. Z powierzchnią modułów wynoszącą ponad 2,3 ha jest to największa instalacja fotowoltaiczna typu open space w granicach miasta Pirmasens.
Andreas Flörchinger, kierownik rozwoju projektów SUNfarming: "Bardzo się cieszę, że wraz z Ralfem Gebhardem, kierownikiem SUNfarming South-West, będę mógł zrealizować ten projekt w moim dawnym regionie Palatynatu. Instalacja PV, która jest budowana od października 2022 roku, oferuje możliwość stworzenia dodatkowego zastosowania z wartością dodaną dla środowiska i społeczeństwa na ekologicznie zniszczonym składowisku odpadów. Zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na składowisku odpadów planowane jest na marzec 2023 roku. Zespół SUNfarming chciałby podziękować za bardzo dobrą współpracę z miastem Pirmasens."

Kilka faktów na temat instalacji:
• 2.470 t oszczędności CO2 rocznie dzięki systemowi fotowoltaicznemu na składowisku Ohmbachtal, Pirmasens
• 823 samochody osobowe mogą zrównoważyć swoją emisję CO2, przejeżdżając 20 000 km/rok lub
• 2000 gospodarstw domowych może być zaopatrywanych w 2500 kWh/rok neutralnej pod względem CO2 energii elektrycznej z PV.
• Zasilanie z sieci: ok. 5 083 440 kWh/rok

Dalsza ekologiczna wartość dodana dla różnorodności biologicznej
• Paski kwiatowe
• Produkcja miodu
• Współpraca z lokalnymi pszczelarzami
• Pokarm dla owadów
• Wypas owiec we współpracy z lokalnymi pasterzami

28
cze

Międzynarodowe Parki Agro-Solarne SUNfarming

W 2015 roku firma SUNfarming stworzyła pierwsze zakłady Food & Energy za granicą. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma SUNfarming działa obecnie głównie w sektorze eko- i agrosolarnym. Na poniższych filmach wyraźnie widać koncepcję podwójnego zastosowania - wytwarzania energii słonecznej powyżej i zrównoważonego rolnictwa poniżej modułów:

Parki Agro-Solarne SUNfarming w Osmaniye, video/niemiecki:

Parki Agro-Solarne SUNfarming w Madagascar, video/angielski:

Parki Agro-Solarne SUNfarming w Osmaniye, vídeo/angielski:

1
lut

SUNfarming przejmuje kolejne projekty w Polsce

Grupa SUNfarming z Erkner na koniec 2021 roku powiększyła swoje polskie portfolio o 60 MWp. W sumie zostało zakupionych 48 projektów solarnych od różnych polskich deweloperów, z którymi SUNfarming współpracował już w przeszłości. Największa transakcja obejmuje portfel projektów o mocy ok. 37 MWp, do budowy których SUNfarming udało się pozyskać nowego partnera finansowego z pomocą Capcora.

W grudniu 2021 roku SUNfarming nabył kolejne gotowe do budowy projekty fotowoltaiczne z zabezpieczonymi taryfami - największy portfel o mocy 37 MWp składa się z 39 pojedynczych projektów, które otrzymały tzw. kontrakt na różnice cen energii (Contract for Difference) w aukcji w czerwcu 2021 roku. Dwa pozostałe o mocy 16 MW i 7 MW to również projekty solarne, które uzyskały 15-letni CfD.
Firma SUNfarming zabezpieczyła już finansowanie fazy budowy dla wszystkich projektów, aby zapewnić ich terminową realizację. W niektórych przypadkach SUNfarming mógł częściowo skorzystać z tymczasowej linii finansowania w wysokości 35 mln EUR lub rozszerzyć ramy finansowania z istniejącymi partnerami. W przypadku największego zakupu SUNfarming skorzystał z kredytu nowego partnera. Ta wymagająca transakcja została zrealizowana w czasie krótszym niż 6 tygodni.
"Dzięki dobrej i profesjonalnej współpracy z naszymi doradcami, tylko w grudniu 2021 roku udało nam się nabyć trzy portfele od różnych sprzedających, jednocześnie zabezpieczając finansowanie od trzech różnych kredytodawców. Dziękujemy naszym dotychczasowym i nowym partnerom finansowym za zaufanie i cieszymy się na realizację projektów w 2022 roku" - mówi Anna Pilarczyk-Naprawski, Dyrektor Zarządzający na Polskę Grupy SUNfarming.
"Rok 2021 był jednym z najbardziej udanych w historii naszej firmy. Szczególnie nasz polski biznes przeżywa rozkwit. Weszliśmy na rynek około 6 lat temu i cieszymy się, że ciężka praca ostatnich lat przynosi efekty. Dzięki ostatnim przejęciom nasze portfolio wzrosło do prawie 145 MWp, a cel 200 MWp do 2023 roku jest już w zasięgu ręki", kontynuuje Martin Tauschke, Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel grupy SUNfarming.