gminy + rolnictwo

26
cze

Intersolar Munich 2024 – Fotowoltaika rolnicza od SUNfarming – wielokrotne wykorzystanie obszarów przekonuje!

Targi Intersolar Munich 2024 w tym roku, po raz kolejny przyciągnęły ponadprzeciętną liczbę odwiedzających. Stoisko SUNfarming było jednym z magnesów przyciągających gości targów.

Oprócz tematu magazynowania energii i całościowych rozwiązań energetycznych w połączeniu z agrivoltaiką, odwiedzający byli szczególnie zainteresowani koncepcjami rolniczymi w ramach agrivoltaiki, a także pływającymi rozwiązaniami PV. Oprócz zainteresowanych stron z Niemiec, goście przyjechali ze Szwajcarii, Francji, Chorwacji, Kosowa, Indii oraz Bliskiego Wschodu.

Podwójne wykorzystanie gruntów w celu hodowli bydła i innych zwierząt w sposób przyjazny dla dobrostanu zwierząt, a także ochrona zbiorów rolnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i odwodnieniem oraz ochrona specjalnych upraw, takich jak owoce i winorośla, przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, gradem, mrozem itp. pozostają ważnymi tematami ekspansji energii odnawialnej na gruntach rolnych, nawet w świetle ekstremalnych warunków pogodowych ostatnich tygodni.

Połączenie parków agrofotowoltaicznych z rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii stanowi dodatkową szansę dla inwestorów i dzierżawców gruntów dla SUNfarming w celu generowanie przychodów z produkcji zielonej energii elektrycznej z rolnictwa, a także handlu zmagazynowaną energią. SUNfarming posiada grunty i punkty przyłączenia do sieci, a także własne stacje transformatorowe, w których można umieścić akumulatory.

"Agrofotowoltaika to znacznie więcej niż wytwarzanie zielonej energii w połączeniu z rolnictwem", wyjaśnia Edith Brasche, dyrektor zarządzający ds. rozwoju projektów w SUNfarming. "W połączeniu z biogazowniami, agrofotowoltaika dostarcza zieloną energię elektryczną, która może być również magazynowana w postaci ciepła i wykorzystywana w miejskich koncepcjach ogrzewania, a także jako dodatkowe źródło energii do produkcji biometanu", mówi pani Edith Brasche.

SUNfarming będzie miał również stoisko na targach EUROTIER w Hanowerze w listopadzie 2024 r. - ponieważ systemy dobrostanu zwierząt dla bydła, koni, owiec i danieli są kluczowym elementem koncepcji rolniczych SUNfarming.

21
lis

Fotowoltaika na torfowiskach – SUNfarming prezentuje instalację pilotażową

SUNfarming prezentuje instalację pilotażową zakład w Hof Hanken w Elsfleth. W dniu 25 października ponad 60 zainteresowanych rolników, przedstawicieli gmin, planistów i członków różnych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii na gruntach rolnych przyjęło zaproszenie Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/ Brema e.V. z Ovelgönne na wykład na temat fotowoltaiki na gruntach rolnych w ramach projektu Innowacyjne Rolnictwo Fryzji Wschodniej (ILO).

Pod przewodnictwem Simona Schoona, kierownika projektu Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/Brema e.V., Edith Brasche, przedstawicielka SUNfarming, przedstawiła koncepcje i rozwiązania fotowoltaiczne SUNfarming dla rolnictwa i torfowisk w zakresie zrównoważonego rolniczego wykorzystania użytków zielonych i torfowisk.
Helmut Wahl, konsultant ds. technologii energetycznych w Izbie Rolniczej Dolnej Saksonii, udzielił informacji na temat ram prawnych i podatkowych dla agri-PV w porównaniu z tradycyjnymi naziemnymi systemami PV. Podczas otwartej dyskusji omówiono kwestie związane z realizacją i zatwierdzaniem odpowiednich rozwiązań PV dla rolnictwa i torfowisk. Podczas kolejnej wizyty w Hof Hanken w Elsfleth, rolnik Dirk Hanken poinformował, jak dobrze pilotażowy system fotowoltaiczny SUNfarming został zaakceptowany przez jego bydło na pastwisku na torfowiskach. Szczególnie zauważalne jest to, że murawa pod modułami jest porównywalna z pastwiskiem bez modułów słonecznych; roślinność pozostaje całkowicie nienaruszona pod systemem.
Lena Weber i dr Dina Hamidi z Uniwersytetu w Getyndze przedstawiły pierwsze wyniki badań naukowych dotyczących hodowli zwierząt na torfowiskach w systemie agro-PV. W końcowej ankiecie wielu zainteresowanych gości stwierdziło, że chcą rozwijać projekty agrofotowoltaiczne lub fotowoltaiczne na swoich gruntach i poinformowali się o wynagrodzeniu za dzierżawę i modelach uczestnictwa w konkretnych projektach w SUNfarming.
Osoby do kontaktu to: Edith Brasche i kierownik projektu Dolnej Saksonii Thomas Reimers.

Wszystkie zainteresowane strony są również serdecznie zaproszone do centrum badawczo-rozwojowego SUNfarming w Rathenow koło Berlina, Am Heidefeld 13, gdzie firma zaprezentuje szczegółowo wszystkie rodzaje fotowoltaiki rolniczej i torfowiskowej z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod adresem e.brasche@sunfarming.de.

15
lis

Sekretarz stanu odwiedza SUNfarming Agri-Solar Centre w Rathenow

Gert Zender, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Turystyki, Rolnictwa i Leśnictwa Saksonii-Anhalt, w towarzystwie Volkera Rosta, szefa Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, oraz Chrisa Schulenburga, posła do parlamentu krajowego z ramienia CDU, odwiedził Centrum Badań i Innowacji SUNfarming Agri-Solar w Rathenow na zaproszenie Christiana Kneesa i Petera Schruma. Delegacja rządowa była pod wyraźnym wrażeniem stanu ukończonej produkcji seryjnej systemów SUNfarming Agri-Solar Din Spec.

Polityków przekonał fakt, że systemy SUNfarming Agri-Solar, o maksymalnej wysokości zaledwie 3,6 metra, mogą być wykorzystywane do celów rolniczych za pomocą małych ciągników, które w przyszłości mogą zostać zastąpione przez AI Agri Robotic i dobrze wtopić się w krajobraz. Chwalono również opatentowany system dystrybucji wody deszczowej SUNfarming, do rozległego nawadniania pod modułami.

Oprócz zwiedzania farmy, na spotkaniu poruszono następujące tematy:

- Otwarte przestrzenie solarne są obecnie nadal w 100% w gestii Ministra Energii/Środowiska. Rolnicy i SUNfarming domagają się przyznania Ministerstwu Rolnictwa głosu w sprawie zezwoleń na systemy agrosolarne.
- Kolejnym wymogiem jest to, że Agro-Solar musi kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na obszarach ochrony krajobrazu, jak ma to już miejsce w innych krajach związkowych, ze względu na możliwą tutaj produkcję rolną.
- Biorąc pod uwagę fakt, że odłogi (GAP 4-10% gruntów ugorowanych) mogą być również łączone z agrosolarami w przyszłości, doprowadzi to również do otwarcia obszarów ochrony krajobrazu i terenów o lepszych glebach dla agro-PV w Saksonii-Anhalt.
- W opinii SUNfarming niezrozumiałe jest, dlaczego plany użytkowania gruntów są nadal konieczne dla rolniczych systemów agrosolarnych. Ponieważ agrosolar jest nadal użytkowany rolniczo, nie powinien być traktowany jako system czysto otwartej przestrzeni, wyjaśnia Peter Schrum, założyciel SUNfarming.

Wiejskie koncepcje zasilania i ogrody szkolne:

Aby znacznie zwiększyć akceptację, SUNfarming ma już wdrożone regionalne koncepcje elektryczności w wioskach, w których społeczność otrzymuje tańszą energię elektryczną. Koncepcja wiejskiej energii elektrycznej została również bardzo dobrze przyjęta. Podobnie jak ogród szkolny SUNfarming, który jest udostępniany społeczności w gminach z obszarami agrosolarnymi o powierzchni 50 ha lub więcej do wspólnego użytku w celu uprawy warzyw, owoców lub hodowli drobiu, dla szkół i przedszkoli w celu nauczania zdrowego odżywiania.

30
lis

Ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania SUNfarming Agri-PV na targach Eurotier

W dniach 15-18.11. w Hanowerze odbyły się wiodące na świecie targi profesjonalnej hodowli zwierząt i zarządzania żywym inwentarzem, a także wiodące targi zdecentralizowanej energii, Energy Decentral.SUNfarming był obecny w obszarze Energy Decentral i na obszernym stoisku i pokazał swój najnowszy system dobrostanu zwierząt Agri-PV, a także "Umbrella" SUNfarming (Parasol SUNfarming), który został specjalnie opracowany do stosowania w sadach jabłoniowych, gruszkowych, wiśniowych i w uprawie winorośli.

Kilka tysięcy rolników z Niemiec, ale także z takich krajów jak Polska, Węgry, Szwajcaria, Austria, Kanada i USA - przybyło na stoisko SUNfarming, aby dowiedzieć się o rozwiązaniach Agri-PV zarówno dla zwierząt, jak i upraw specjalnych. Ponad 1000 hektarów potencjalnych obszarów Agri-Solar zostało uwzględnionych we wczesnym planowaniu SUNfarming w Niemczech.

Od ponad 10 lat SUNfarming rozwija rozwiązania Agri-PV z modułami szklanymi i systemem dystrybucji wody deszczowej pod modułami. Inżynierowie SUNfarming od wielu lat prowadzą badania w różnych rozwijających się krajach świata, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, jak również z różnymi rodzajami roślin. Ze względu na zmiany klimatyczne, jak również kryzys energetyczny w Niemczech, rolnicy z całych Niemiec i krajów sąsiednich byli bardzo zainteresowani rozwiązaniami SUNfarming. Szczególny entuzjazm wzbudziło w nich przemyślane rozwiązanie umożliwiające całoroczne utrzymywanie zwierząt na pastwiskach chronionych przez Agri-PV.

Dzięki oddzieleniu wody deszczowej i półprzezroczystym modułom, które przepuszczają ok. 15 % światła, pod modułami zapewniony jest wzrost roślin a CO2 pozostaje w glebie za sprawą powierzchniowego rozkładu wilgoci.
Status rolny gruntów jest utrzymywany dzięki SUNfarming Agri-PV. Jako partner rolnika, SUNfarming kładzie szczególny nacisk na koncepcję rolniczą, która jest opracowywana wspólnie z rolnikiem i jego doradcą rolniczym. SUNfarming Agri-PV idealnie nadaje się na tereny o niskich klasach glebowych, a także gruntów ornych pod uprawy specjalne (owoce / warzywa) i hodowli zwierząt, oraz dla obszarów wrzosowisk, które mają zostać ponownie nawodnione.

28
lis

SUNfarming inwestuje w 2,3 ha powierzchni solarnej dla miasta Pirmasens

Będzie to największa instalacja fotowoltaiczna na otwartej przestrzeni w granicach miasta Pirmasens.

Jako wkład w zwrot energetyczny i zaopatrzenie w energię z zielonego prądu fotowoltaicznego, SUNfarming realizuje instalację fotowoltaiczną na 9-hektarowym terenie składowiska odpadów komunalnych w Ohmbach, które od 1 lutego 2022 roku jest zamknięte. Z powierzchnią modułów wynoszącą ponad 2,3 ha jest to największa instalacja fotowoltaiczna typu open space w granicach miasta Pirmasens.
Andreas Flörchinger, kierownik rozwoju projektów SUNfarming: "Bardzo się cieszę, że wraz z Ralfem Gebhardem, kierownikiem SUNfarming South-West, będę mógł zrealizować ten projekt w moim dawnym regionie Palatynatu. Instalacja PV, która jest budowana od października 2022 roku, oferuje możliwość stworzenia dodatkowego zastosowania z wartością dodaną dla środowiska i społeczeństwa na ekologicznie zniszczonym składowisku odpadów. Zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na składowisku odpadów planowane jest na marzec 2023 roku. Zespół SUNfarming chciałby podziękować za bardzo dobrą współpracę z miastem Pirmasens."

Kilka faktów na temat instalacji:
• 2.470 t oszczędności CO2 rocznie dzięki systemowi fotowoltaicznemu na składowisku Ohmbachtal, Pirmasens
• 823 samochody osobowe mogą zrównoważyć swoją emisję CO2, przejeżdżając 20 000 km/rok lub
• 2000 gospodarstw domowych może być zaopatrywanych w 2500 kWh/rok neutralnej pod względem CO2 energii elektrycznej z PV.
• Zasilanie z sieci: ok. 5 083 440 kWh/rok

Dalsza ekologiczna wartość dodana dla różnorodności biologicznej
• Paski kwiatowe
• Produkcja miodu
• Współpraca z lokalnymi pszczelarzami
• Pokarm dla owadów
• Wypas owiec we współpracy z lokalnymi pasterzami

16
lut

Grupa SUNfarming opracowuje i wdraża innowacyjne systemy agro-solarne w Nadrenii

Nowy projekt i realizacja pierwszej instalacji badawczej i demonstracyjnej przez Agri-PV Pioneer dla Centrum Badawczego Jülich i Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE w ramach inicjatywy zmian strukturalnych BioeconomyREVIER.

Erkner/Heinsberg, 10.02.2022. SUNfarming Group AG jest jednym z wiodących niemieckich deweloperów projektów i inwestorów w dziedzinie energii słonecznej, a także pionierem w rozwoju i eksploatacji agrofotowoltaiki. Ten typ instalacji umożliwia podwójne zastosowanie fotowoltaiki i rolnictwa dzięki szklanym modułom solarnym. Dzięki temu rolnicy mogą złagodzić skutki zmian klimatycznych, zwiększyć plony dzięki uprawom o wyższej wartości, a jednocześnie sami produkować energię elektryczną. Od wielu lat SUNfarming Group AG współpracuje z Instytutem Nauk o Roślinach w Centrum Badawczym Jülich, zarówno w Jülich, jak i za granicą, badając rozwój różnych rodzajów roślin pod modułami. Ponadto badane jest zaopatrzenie roślin i gleb w wodę, by móc ocenić wpływ tych innowacyjnych systemów na produkcję roślinną w zmiennych warunkach klimatycznych. W ramach projektu współpracy pomiędzy Centrum Badawczym w Jülich i Instytutem Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej (ISE), w 2021 roku SUNfarming otrzymał zlecenie na opracowanie dwóch nowych typów systemów i wdrożenie ich na nowo powstałym terenie rozwojowym Morschenich-Alt w pobliżu Jülich. Pierwszy z nich to dalszy rozwój tzw. systemu SUNfarming Food & Energy o większej wysokości prześwitu ponad 2,50 m i większym rozstawie słupów, co umożliwia również zastosowanie większych maszyn rolniczych. Drugi to tzw. SUNfarming Food & Energy Tracking System jako specjalna konstrukcja z modułami śledzącymi położenie słońca w celu zwiększenia plonów oraz o wysokości całkowitej ponad 6 m i wysokości w świetle 4 m. Ten ostatni służy do badań nad różnymi systemami zaciemniającymi i jest wykorzystywany do badania różnych scenariuszy zacienienia roślin, jak również bardziej efektywnego zarządzania wodą deszczową w celu uwrażliwienia upraw roślin na klimat. Po trwającym niespełna 9 miesięcy okresie rozwoju, znana ze swoich technicznych usług rozwojowych grupa SUNfarming mogła pod koniec 2021 roku zainstalować całą instalację w Morschenich-Alt. Po jej ukończeniu w lutym 2022 r. obiekty te posłużą nie tylko jako miejsce dla kompleksowych prac badawczych nad wszystkimi aspektami uprawy roślin w systemach agrosolarnych, lecz także wyprodukują rocznie ok. 300.000 kWh energii słonecznej. To między innymi zaopatrzy obiekt badawczy w energię wytwarzaną w sposób zrównoważony, a tym samym pozwoli uniknąć emisji ponad 140 t gazów cieplarnianych rocznie. Ponadto SUNfarming Group AG założyła w 2021 roku w miejscowości Heinsberg firmę SUNfarming West GmbH, aby rozszerzyć swoją działalność na Nadrenię Północną-Westfalię i sąsiednie kraje Beneluksu.

"Od wielu lat z powodzeniem współpracujemy z Centrum Badawczym w Jülich, szczególnie w zakresie systemów fotowoltaicznych dla rolnictwa", wyjaśnia David Morr, kierownik ds. projektów Food & Energy w SUNfarming. "Do tego projektu współpracy pomiędzy naukowcami z Centrum Badawczego Jülich i Fraunhofer ISE, mogliśmy wnieść nasze szerokie doświadczenie w zakresie rozwoju technicznego w sektorze agrosolarnym, które zdobywaliśmy przez wiele lat w naszym własnym parku badawczym i innowacyjnym w Rathenow w Brandenburgii. Na podstawie wymagań naszych klientów mogliśmy zbudować dla Morschenich-Alt dwie instalacje typu Food & Energy, które praktycznie wskazują nowe rozwiązania w zakresie wielostronnego wykorzystania terenu, w odniesieniu do produkcji energii słonecznej, jak również możliwości uprawy owoców jagodowych, roślin leczniczych, oleistych i włóknistych w zmiennych warunkach klimatycznych" - mówi David Morr.

Zaledwie 20 km od Morschenich-Alt, na terenie byłej żwirowni w Heinsberg powstaje obecnie pierwsza eko-solarna elektrownia SUNfarming o mocy 5 megawatów. Jest to pierwsza tego typu elektrownia w Nadrenii, która ma zostać podłączona do sieci w kwietniu 2022 roku. Planowane są już kolejne projekty w okręgu Heinsberg.

Kontakt:

SUNfarming West GmbH
Am Vossenweg 2
52525 Heinsberg
Deutschland

Edith Brasche
Mobil: +49 152 536 169 93
e.brasche@sunfarming.de

Igor Hensing
Mobil: +49 172 214 3827
Tel.: +49 (0) 2452 / 988 786
i.hensing@sunfarming.de