Aktualności

21
lis

Fotowoltaika na torfowiskach – SUNfarming prezentuje instalację pilotażową

SUNfarming prezentuje instalację pilotażową zakład w Hof Hanken w Elsfleth. W dniu 25 października ponad 60 zainteresowanych rolników, przedstawicieli gmin, planistów i członków różnych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii na gruntach rolnych przyjęło zaproszenie Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/ Brema e.V. z Ovelgönne na wykład na temat fotowoltaiki na gruntach rolnych w ramach projektu Innowacyjne Rolnictwo Fryzji Wschodniej (ILO).

Pod przewodnictwem Simona Schoona, kierownika projektu Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/Brema e.V., Edith Brasche, przedstawicielka SUNfarming, przedstawiła koncepcje i rozwiązania fotowoltaiczne SUNfarming dla rolnictwa i torfowisk w zakresie zrównoważonego rolniczego wykorzystania użytków zielonych i torfowisk.
Helmut Wahl, konsultant ds. technologii energetycznych w Izbie Rolniczej Dolnej Saksonii, udzielił informacji na temat ram prawnych i podatkowych dla agri-PV w porównaniu z tradycyjnymi naziemnymi systemami PV. Podczas otwartej dyskusji omówiono kwestie związane z realizacją i zatwierdzaniem odpowiednich rozwiązań PV dla rolnictwa i torfowisk. Podczas kolejnej wizyty w Hof Hanken w Elsfleth, rolnik Dirk Hanken poinformował, jak dobrze pilotażowy system fotowoltaiczny SUNfarming został zaakceptowany przez jego bydło na pastwisku na torfowiskach. Szczególnie zauważalne jest to, że murawa pod modułami jest porównywalna z pastwiskiem bez modułów słonecznych; roślinność pozostaje całkowicie nienaruszona pod systemem.
Lena Weber i dr Dina Hamidi z Uniwersytetu w Getyndze przedstawiły pierwsze wyniki badań naukowych dotyczących hodowli zwierząt na torfowiskach w systemie agro-PV. W końcowej ankiecie wielu zainteresowanych gości stwierdziło, że chcą rozwijać projekty agrofotowoltaiczne lub fotowoltaiczne na swoich gruntach i poinformowali się o wynagrodzeniu za dzierżawę i modelach uczestnictwa w konkretnych projektach w SUNfarming.
Osoby do kontaktu to: Edith Brasche i kierownik projektu Dolnej Saksonii Thomas Reimers.

Wszystkie zainteresowane strony są również serdecznie zaproszone do centrum badawczo-rozwojowego SUNfarming w Rathenow koło Berlina, Am Heidefeld 13, gdzie firma zaprezentuje szczegółowo wszystkie rodzaje fotowoltaiki rolniczej i torfowiskowej z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod adresem e.brasche@sunfarming.de.

15
lis

Sekretarz stanu odwiedza SUNfarming Agri-Solar Centre w Rathenow

Gert Zender, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Turystyki, Rolnictwa i Leśnictwa Saksonii-Anhalt, w towarzystwie Volkera Rosta, szefa Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, oraz Chrisa Schulenburga, posła do parlamentu krajowego z ramienia CDU, odwiedził Centrum Badań i Innowacji SUNfarming Agri-Solar w Rathenow na zaproszenie Christiana Kneesa i Petera Schruma. Delegacja rządowa była pod wyraźnym wrażeniem stanu ukończonej produkcji seryjnej systemów SUNfarming Agri-Solar Din Spec.

Polityków przekonał fakt, że systemy SUNfarming Agri-Solar, o maksymalnej wysokości zaledwie 3,6 metra, mogą być wykorzystywane do celów rolniczych za pomocą małych ciągników, które w przyszłości mogą zostać zastąpione przez AI Agri Robotic i dobrze wtopić się w krajobraz. Chwalono również opatentowany system dystrybucji wody deszczowej SUNfarming, do rozległego nawadniania pod modułami.

Oprócz zwiedzania farmy, na spotkaniu poruszono następujące tematy:

- Otwarte przestrzenie solarne są obecnie nadal w 100% w gestii Ministra Energii/Środowiska. Rolnicy i SUNfarming domagają się przyznania Ministerstwu Rolnictwa głosu w sprawie zezwoleń na systemy agrosolarne.
- Kolejnym wymogiem jest to, że Agro-Solar musi kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na obszarach ochrony krajobrazu, jak ma to już miejsce w innych krajach związkowych, ze względu na możliwą tutaj produkcję rolną.
- Biorąc pod uwagę fakt, że odłogi (GAP 4-10% gruntów ugorowanych) mogą być również łączone z agrosolarami w przyszłości, doprowadzi to również do otwarcia obszarów ochrony krajobrazu i terenów o lepszych glebach dla agro-PV w Saksonii-Anhalt.
- W opinii SUNfarming niezrozumiałe jest, dlaczego plany użytkowania gruntów są nadal konieczne dla rolniczych systemów agrosolarnych. Ponieważ agrosolar jest nadal użytkowany rolniczo, nie powinien być traktowany jako system czysto otwartej przestrzeni, wyjaśnia Peter Schrum, założyciel SUNfarming.

Wiejskie koncepcje zasilania i ogrody szkolne:

Aby znacznie zwiększyć akceptację, SUNfarming ma już wdrożone regionalne koncepcje elektryczności w wioskach, w których społeczność otrzymuje tańszą energię elektryczną. Koncepcja wiejskiej energii elektrycznej została również bardzo dobrze przyjęta. Podobnie jak ogród szkolny SUNfarming, który jest udostępniany społeczności w gminach z obszarami agrosolarnymi o powierzchni 50 ha lub więcej do wspólnego użytku w celu uprawy warzyw, owoców lub hodowli drobiu, dla szkół i przedszkoli w celu nauczania zdrowego odżywiania.

4
wrz

Budowa pływającej elektrowni słonecznej SUNfarming na jeziorze Kiessee w Nadrenii Północnej-Westfalii – ukończona

Po 6-miesięcznej fazie pilotażowej i całkowitym czasie rozwoju wynoszącym prawie 2 lata, Grupa SUNfarming uruchomiła pływającą elektrownię słoneczną o mocy 750 kWp na żwirowym jeziorze w Hückelhoven (Niemcy).

Zespół programistów grupy SUNfarming, który opracowuje wszystkie koncepcje systemów fotowoltaicznych i podkonstrukcji SUNfarming, już wcześniej opracował systemy badawcze w imieniu Instytutu Fraunhofer ISE i Organizacji Zarządzania Projektami Jülich w Alt-Morschenich.

W celu opracowania pływającej elektrowni słonecznej dla żwirowni w Kaphof/Hückelhoven, zespół twórców instalacji współpracował między innymi z konstruktorami instalacji z przemysłu podwodnego i stoczniowego.

Pływający system solarny SUNfarming został zaprojektowany tak, aby mieć jak najbardziej pozytywny wpływ na ekologię wody. Parowanie wody zostało zmniejszone. Również zawartość tlenu w sztucznej wodzie ma pozytywny wpływ dla flory i fauny i żadne zanieczyszczenia nie są uwalniane do wody. Żywotność pływającego systemu solarnego wynosi co najmniej 40 lat. Wytworzona zielona energia elektryczna niemal całkowicie pokrywa zapotrzebowanie żwirowni na energię elektryczną.

Yvonne Hensing & Nicole Quadflieg - Zarząd Kieswerk Laprell Kaphof GmbH & Co. KG
"Jako firma intensywnie korzystająca z energii elektrycznej, od dłuższego czasu przyglądaliśmy się możliwościom, jakie oferuje pływająca instalacja fotowoltaiczna. Naszą motywacją było zrównoważone zmniejszenie śladu CO2 naszych wysokiej jakości materiałów budowlanych, a także długoterminowa stabilizacja naszych kosztów energii elektrycznej. Pomysł opracowany wspólnie z SUNfarming i oferowane innowacyjne rozwiązanie przekonały nas. Trwająca około półtora roku faza z instalacją testową przebiegła pomyślnie bez żadnych problemów, np. podczas burz. Podczas całego projektu i fazy budowy firma SUNfarming przekonała nas swoim profesjonalizmem, innowacyjnością i doskonałą komunikacją".

21
sie

Ukończona budowa parków solarnych grupy SUNfarming o mocy 33,5 MW w Polsce i Niemczech

Wybudowano elektrownie słoneczne o mocy 20 MW w Kościerzynie i okolicach oraz elektrownię słoneczną o mocy 13,5 MW w Brandenburgii. SUNfarming zainstalował ponad 62 000 modułów fotowoltaicznych w tych innowacyjnych parkach solarnych

Polska:
Przy okresie budowy wynoszącym zaledwie 3 miesiące od pierwszego wbicia łopaty do ukończenia, 20 MW elektrownia słoneczna w Polsce została pomyślnie ukończona w czerwcu. W sumie elektrownie te pozwoliły zaoszczędzić około 7 400 ton CO2.

"Cieszymy się, że możemy przyczynić się do dostaw czystej energii dzięki kolejnym 20 megawatowym elektrowniom fotowoltaicznym w Polsce. Było to możliwe dzięki profesjonalnej i intensywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron" - wyjaśnia Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming GmbH oraz SUNfarming Polska sp. z o.o..

Fotowoltaika zyskuje coraz większe znaczenie wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce, ponieważ jest to najtańsza energia, którą można wytworzyć przy użyciu istniejących technologii. Ponadto wykorzystanie ugorów i gruntów o niskiej jakości gleby pozwala zachować grunty orne.

Brandenburgia:
SUNfarming zbudował również kolejną elektrownię o mocy 13,5 MW w Niemczech. Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza zieloną energię elektryczną, która będzie zasilać regionalne przedsiębiorstwa. W sumie elektrownia oszczędza około 5 000 ton CO2 rocznie.

"Cieszymy się, że wraz z naszymi wieloletnimi partnerami możemy nadal przyczyniać się do dostarczania energii odnawialnej w Niemczech i zwiększania bioróżnorodności dzięki klasycznym elektrowniom opartym na ustawie o odnawialnych źródłach energii, oprócz naszego głównego celu, jakim są agro-solarne elektrownie w Niemczech", wyjaśnia Thies Schrum, członek zarządu SUNfarming.

6
lip

Intersolar Monachium 2023– Agro-Fotowoltaika SUNfarming – popyt jak nigdy dotąd!

Targi Intersolar Monachium 2023 cieszyły się wyjątkowo dużą frekwencją. Stoisko SUNfarming było jednym z magnesów przyciągających odwiedzających.

Podwójne wykorzystanie gruntów w celu hodowli bydła i innych zwierząt w sposób odpowiedni dla dobrostanu zwierząt, a także ochrona różnorodności biologicznej i ugorów przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i wysychaniem oraz ochrona specjalnych upraw, takich jak owoce i wino, przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, gradem, mrozem itp. są obecnie ważnymi tematami ekspansji odnawialnych źródeł energii na gruntach rolnych.

Tradycyjnie wielu międzynarodowych deweloperów projektów i właścicieli gruntów kontaktuje się z SUNfarming na targach Intersolar, aby dowiedzieć się o holistycznych rozwiązaniach z opracowanymi przez nas podkonstrukcjami, dystrybucją wody deszczowej i modułami szklano-szklanymi. Nowo opracowany pływający system solarny SUNfarming, który został zaprezentowany w formie modelu w Monachium, również zainteresował wielu odwiedzających.

"Fotowoltaika rolnicza, którą rozwijaliśmy w SUNfarming przez wiele lat i przygotowaliśmy do produkcji seryjnej, jest jak dotąd unikalna na rynku", wyjaśnia Peter Schrum, główny udziałowiec i założyciel SUNfarming. "Mamy zarządzanie światłem i wodą pod modułami, a tym samym zapewniamy, że roślinność rozwija się idealnie chroniona przed zmianami klimatycznymi, a tym samym znacznie więcej CO2 pozostaje zmagazynowane w glebie", mówi Peter Schrum.

16
kw.

1.400 uczestników bierze udział w projekcie szkoleniowym SUNfarming Vitality Porridge.

Jesteśmy dumni, że do tej pory w ramach projektu Vitality Porridge przeszkoliliśmy 1265 uczestników naszego podstawowego kursu ogrodnictwa oraz 135 uczestników naszego kursu ogrodnictwa dla przedsiębiorców - a udane szkolenia trwają nadal.


Podczas kursu podstawowego stażyści założyli ogród warzywny o powierzchni 75 m2 oraz przygotowali glebę do sadzenia. Aby promować wzrost i utrzymać zdrową glebę, stażyści są szkoleni w robieniu własnego kompostu. Kolejny udany ogród został stworzony. Uprawiane są następujące warzywa: szpinak, kapusta, pomidory, zielona fasola, marchew.
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje swój certyfikat zatwierdzony przez AgriSeta oraz podstawowy zestaw startowy. Trener wyjaśnia całą zawartość zestawu narzędziowego składającego się z SUNfarming Vitality Booster Porridge, nasion, wiadra, bloku z włókna kokosowego, podstawowego sprayu pestycydowego, tacek na nasiona oraz grabek.

Z tego szkolenia skorzysta 20 dorosłych i 13 dzieci, poprzez szkolenie w zakresie uprawy warzyw i zdrowego odżywiania. Wyprodukowana żywność jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb własnych rodzin, a wszelkie nadwyżki mogą być sprzedawane na rynkach regionalnych.

Kurs dla przedsiębiorców w zakresie uprawy warzyw został pomyślnie ukończony przez 13 kobiet i 3 mężczyzn.
Zasadzono ogród warzywny o powierzchni 468 metrów kwadratowych. Skorzystało na tym 56 dorosłych i 42 dzieci.

Teoretyczny program nauczania obejmował następujące kluczowe punkty:
- Rozpoznawanie potrzeb kapitałowych i rozumienie potrzeby rejestrowania przychodów i różnych kosztów w działalności rolniczej.
- Zastosowanie zasad marketingu w rolnictwie.
- Podstawowa wiedza na temat żyzności gleby i odżywiania roślin.
- Obsługa i konserwacja określonych systemów nawadniania.
- Skuteczne i odpowiedzialne zwalczanie szkodników, chorób i chwastów na uprawach.


Jednocześnie uczestnicy kursów zaawansowanych uczą się podstaw energii słonecznej i jej zalet przez wysoko wykwalifikowanych trenerów z naszej spółki zależnej SUNCybernetic.

Kursy w zakresie uprawy warzyw i zdrowego żywienia prowadzone przez SUNfarming są kontrolowane przez właściwy organ południowoafrykański SAQA (South African Qualification Authority). Certyfikaty przyznawane po ukończeniu kursu stanowią uznawane w całym kraju kwalifikacje, które ułatwiają wejście na rynek pracy.

Projekt SUNfarming Vitality Porridge:

Projekt Vitality Porridge oferuje natychmiastową pomoc w walce z głodem i jednocześnie trwałą pomoc poprzez certyfikowane szkolenia w zakresie uprawy warzyw i zdrowego żywienia dla lokalnej ludności. Pracownicy są potrzebni do produkcji w przemyśle spożywczym. Akredytowani trenerzy Agri-SETA w zakresie ekologicznej produkcji warzyw, zapewnieni przez SUNfarming South Africa, przejmują szkolenie tych pracowników. W ten sposób lokalnie powstają dodatkowe, nowe miejsca pracy. Nasi kursanci są znacznie lepiej przygotowani do znalezienia pracy w rolnictwie po ukończeniu naszego szkolenia.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje wszystko, co niezbędne do udanych zbiorów, od przygotowania gleby po siew, nawadnianie oraz zwalczanie szkodników. Ogrody założone przez pierwszą grupę są rozbudowywane i pielęgnowane przez kolejne grupy. W trakcie sezonu wegetacyjnego kolejne grupy mogą w praktyczny sposób nauczyć się zwalczania szkodników i przycinania. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują teczkę z materiałami szkoleniowymi. W ostatnim dniu kursu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje uznawany w całym kraju certyfikat szkoleniowy SAQA (South African Qualification Authority) potwierdzający udany udział w kursie podczas małej ceremonii przekazania.
Do tej pory w projekcie uczestniczy ponad 20 szkół z ponad 10.000 uczniów i co najmniej 60.000 członków rodzin. 300 osób bezrobotnych jest przeszkolonych w ramach programu szkoleniowego. Dla najlepszych 60 uczestników, projekt oferuje dalsze szkolenia na ziemi rolnej udostępnionej przez SUNfarming w Potchefstroom. Jako licencjonowani franczyzodawcy SUNfarming, większość z nich ma pomagać w zaopatrywaniu supermarketów w organiczne warzywa i zioła.
Jako pomoc doraźna, owsianka Vitality Porridge będzie rozprowadzana wśród dzieci szkolnych jako codzienne, bogate w witaminy i składniki odżywcze uzupełnienie szkolnego lunchu w okresie trwania projektu. Dodatkowo dzieci otrzymują 5-kilogramowy worek, który mogą zabrać do domu, do swoich rodzin. Ponieważ w szkołach często nie ma wystarczającej ilości talerzy, Vitality Porridge można również rozdawać i pić bardziej rozcieńczone, jako koktajl mleczny. Dzieci uwielbiają ją w tej formie, mówią, że smakuje jak waniliowy shake.
Uczestnicy kursu mogą również zabrać do domu 5-kilogramowy worek Vitality Porridge.

Programy szkolne wspierane przez KfW/DEG mają na celu zwalczanie niedożywienia, jednego z największych problemów rozwojowych krajów afrykańskich. Dzieci są wzmacniane bezpośrednio w szkole, a nauczyciele są szkoleni, aby przekazać dzieciom zdobytą wiedzę na temat zasadniczego znaczenia zdrowej żywności. Poprzez szkolenia i edukację bezpośrednio w zakładach produkcyjnych oraz we współpracy ze wspólnotami kościelnymi, tworzone są również miejsca pracy i trwałe perspektywy na przyszłość dla mieszkańców Afryki.

"Zioła lecznicze do Vitality Porridge są już uprawiane, suszone i pakowane jako wielokulturowe (intercropping), wraz z różnymi warzywami - przez praktykantów w naszych Centrach Szkoleniowych Food & Energy.
Ekstrudery w zakładach Food & Energy do produkcji Vitality Porridge zostały technicznie powiększone do produkcji do 200.000 porcji żywnościowych dziennie", mówi Peter Schrum, założyciel SUNfarming.
"Chcielibyśmy wyraźnie podziękować wszystkim partnerom projektu, bez których wsparcia nie bylibyśmy w stanie zrealizować awaryjnej pomocy żywnościowej i programów szkoleniowych w ramach projektu Vitality Porridge", kontynuuje Peter Schrum.

Projekt SUNfarming Vitality Porridge w RPA jest projektem PPP i jest finansowany przez KfW/DEG. Projekt jest wspierany organizacyjnie przez develoPPP, Skills for All, german cooperation, F.E.E.D. (Food-Energy-Education-Development e.V.)..

Wielokrotnie nagradzane centrum szkoleniowe SUNfarming

W SF Solar Training Center i SF Food & Energy Training Center od 2013 roku odbyło się ponad 3.500 szkoleń dla uczestników z całej Afryki. Z pomocą KfW/DEG, SUNfarming/Alensys z powodzeniem zrealizował Solar Training Centre na North-West University w Potchefstroom w RPA, jeszcze w 2013 roku, w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego PPP. W 2015 roku centrum szkoleń solarnych zostało rozbudowane o 15 szklarni agro-solarnych, stając się Centrum Szkoleniowym SF Food & Energy. Centra szkoleniowe, które są stale rozbudowywane nawet po wygaśnięciu finansowania, działają w pełnym zakresie i oprócz energii słonecznej, dostarczają również świeże warzywa do kampusu North West University i sklepu spożywczego w Potchefstroom (Pick & Pay).


Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.feed-ev.de lub skontaktować się z Panią Edith Brasche, wiceprezes FEED e.V..