SUNfarming FOOD & ENERGY

Zielona energia + regionalna produkcja żywności + miejsca pracy + edukacja + gospodarka wodna

Spółka SUNfarming opracowała dwa unikalne projekty:

Projekty SUNfarming Food & Energy zapewniają miejsca pracy, edukację, żywność, energię oraz infrastrukturę tam, gdzie jest to pilnie potrzebne. Inwestycje zabezpieczają europejskie technologie oraz partnerstwo PPP z przemysłem, a także długofalowe i kompetentne zarządzanie projektami. Ekologiczna energia słoneczna i regionalne artykuły żywnościowe produkowane są razem – na tym samym obszarze.

SUNfarming Food & Energy Training Concept

Wdrażając projekt SUNfarming „Food & Energy Training Concept”, nie tylko wzmagamy wysiłki na rzecz osiągnięcia przyjaznego dla środowiska bezpieczeństwa energetycznego dzięki instalacjom solarnym PV, lecz jednocześnie, dzięki naszym technologiom agrarno-solarnym, przyczyniamy się do ekologicznej produkcji żywności, walki z bezrobociem i zapewnienia ludziom wykształcenia. Lokalne instalacje SUNfarming Food & Energy mogą w wyjątkowy sposób przyczynić się do trwałej poprawy warunków życia ludzi w krajach rozwijających się i regionach dotkniętych kryzysem.

SUNfarming Food & Energy Urban Concept

Rozwój strukturalny, korzystanie z energii odnawialnych dzięki SUNfarming

SUNfarming opracował unikalny projekt „Food & Energy Urban Concept": Ekologiczna energia słoneczna i regionalne artykuły żywnościowe produkowane są razem – na tym samym obszarze. Oprócz produkcji energii słonecznej, w nowych lub istniejących już, specjalnych agro-solarnych szklarniach Food & Energy lub w instalacjach PV montowanych na otwartej przestrzeni można uprawiać między rzędami modułów warzywa, owoce lub kwiaty.

Kolejna korzyść:
Dzięki projektowi wytwarzania własnej energii elektrycznej SUNfarming już od lat zapewniamy gminom, przedsiębiorstwom usługowym i przemysłowym zieloną energię elektryczną pochodzącą z naszych własnych instalacji PV, możemy również zaoferować ceny na poziomie ok. 10% niższym w stosunku do ceny rynkowej.