Impressum/Polityka prywatności

Impressum

Dane zgodnie z § 5 ustawy o telemediach:

SUNfarming GmbH
Zum Wasserwerk 12
15537 Erkner

Reprezentowany przez:

Prezes: Martin Tauschke

Kontakt:

Telefon: 03362 / 88 59 120
Faks: 03362 / 88 59 130
E-mail: info@sunfarming.de

Wpis do rejestru

Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Numer rejestru: HRB 12015

podatek VAT:

Numer VAT zgodnie z § 27 Ustawy o podatku VAT:
DE264389193

Arbitraż

Nie chcemy uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów ani nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o telemediach za własne treści na niniejszych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o telemediach jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji lub sprawdzania okoliczności, które wskazują na czynności niezgodne z prawem.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z przepisami prawa ogólnego pozostają przez to nienaruszone. Jednakże odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartości nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za obce treści. Za treść podlinkowanych stron odpowiedzialni są zawsze ich oferenci lub administratorzy. Powiązane witryny zostały w chwili podlinkowania sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie znaleziono żadnych treści naruszających prawo.

Bez powiadomienia o potencjalnym naruszeniu prawa zapewnienie stałej weryfikacji powiązanych stron pod kątem treści nie jest możliwe. Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Utworzone przez administratora stron treści i dzieła znajdujące się na nich podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora/twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez administratora, będą przestrzegane prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią uwagę. Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zdjęcia:
M. Witzki i die-bildwerkstatt.de

polityka prywatności

1. Ochrona danych na pierwszy rzut oka

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane po pierwsze wtedy, gdy nam je przekażesz. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego.

Narzędzia do analizy i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoje czynności podczas surfowania mogą być analizowane pod kątem statystycznym. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania surfingowego jest zazwyczaj anonimowa; Twoje zachowanie podczas przeglądania stron nie może być powiązane z Twoją osobą. Możesz się sprzeciwić tej analizie lub uniemożliwić jej przeprowadzenie, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to czynione.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga dla organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

SUNfarming GmbH
Zum Wasserwerk 12
D-15537 Erkner

Telefon: 03362 / 8859120
E-mail: info@sunfarming.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. personalia, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Prawo do zaskarżenia do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba, której to naruszenie dotyczy, ma prawo do skargi do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć, klikając poniższy link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania danych, które na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie przetwarzamy, sobie samemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, stanie się to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna używa kodowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transferu treści poufnych, takich jak np. zlecenia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązującego prawa zawsze masz prawo do bezpłatnej informacji na temat Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, ewentualnie prawo do ich korygowania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, a także w ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do wysyłania reklam lub materiałów informacyjnych, które wyraźnie nie zostały zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, takich jak e-maile spamujące.

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookies. Pliki cookies znajdujące się na Twoim komputerze nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do użytkownika, zwiększenie jego efektywności i bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość plików cookies, których używamy, to tzw. ciasteczka sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz informowany w momencie korzystania z ciasteczek i pozwolisz na korzystanie z plików cookies tylko w indywidualnych przypadkach, zaakceptujesz ich użycie dla konkretnych przypadków lub w ogóle zabronisz ich używania i aktywujesz automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki. Po deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na serwerze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności odrębnie.

dane Serwer-Log

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Należą do nich:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • nazwa hosta komputera udostępniającego
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie wykonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podałeś, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dalszych pytań. Te dane nie zostaną nikomu przekazane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych do momentu procedury wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez takie wycofanie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas z prośbą o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

4. Narzędzia analizy i reklama

hCaptcha

Na tej stronie używamy hCaptcha (dalej "hCaptcha"). Dostawcą jest Intuition Machines Inc 2211 Selig Dr, Los Angeles, CA 90026, Stany Zjednoczone (dalej "IMI").

Celem hCaptcha jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) są dokonywane przez człowieka czy przez zautomatyzowany program.W tym celu hCaptcha analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową wejdzie na stronę z aktywną hCaptcha. W analizie hCaptcha ocenia różne informacje: (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na danej stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do IMI. Jeśli hCaptcha jest używana w "trybie niewidocznym", analizy działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są powiadamiane o tym, że odbywa się analiza.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed nadużyciami, zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte w aneksie dotyczącym przetwarzania danych do Ogólnych Warunków Handlowych IMI lub w umowach dotyczących przetwarzania danych.Więcej informacji na temat hCaptcha można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach użytkowania pod następującymi linkami:
https://www.hcaptcha.com/privacy i https://hcaptcha.com/terms.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Za pomocą reCAPTCHA należy sprawdzić, czy wprowadzenie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest wykonywane przez człowieka, czy też przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik witryny wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez użytkownika na stronie lub wykonane przez niego ruchy myszki). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że trwa analiza.

Przetwarzanie danych opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony powód, aby ochraniać swoje internetowe oferty przed bezprawnym automatycznym szpiegowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google, odwiedź następujące linki: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz pobierać ze strony internetowej newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail, a także informacji pozwalających nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego e-maila i zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie dobrowolnie. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystywanie do wysyłania newslettera poprzez kliknięcie zakładki w newsletterze „wypisz się”. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Zdeponowane w celu pobierania biuletynu dane będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego wypisania się z newslettera i usunięte po odwołaniu jego zamówienia. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członków) pozostają przez to nienaruszone.

CleverReach

Ta strona wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której można organizować i analizować wysyłkę newslettera. Wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymania newslettera dane (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery, wysyłane za pomocą CleverReach, pozwalają nam analizować zachowanie ich odbiorców. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newslettera oraz jak często który link był klikany w newsletterze. Za pomocą tzw. Conversion-Trackings można ponadto analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze pojawiła się wcześniej zdefiniowana czynność (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newsletterów CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych wymaga wyrażenia Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Zgodność z prawem dokonanych już operacji przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Jeśli nie chcesz być analizowany przez CleverReach, wypisz się z newslettera. W tym celu w każdym biuletynie zamieszczany jest odpowiedni link. Możesz również wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Zdeponowane w celu pobierania biuletynu dane będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego wypisania się z newslettera i usunięte po rezygnacji z subskrypcji zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członków) pozostają przez to nienaruszone.

Więcej informacji można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych firmy CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podpisaliśmy z CleverReach umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w całości wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z usług CleverReach.

 

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych witryn wyposażoną we wtyczkę YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie zachowania swojej przeglądarki bezpośrednio Twojemu osobistemu profilowi. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z wideoportalu Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych witryn wyposażoną we wtyczkę Vimeo, zostanie utworzone połączenie z serwerami Vimeo. Przy tym serwer Vimeo zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie zachowania swojej przeglądarki bezpośrednio Twojemu osobistemu profilowi. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. Web Fonts dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, komputer będzie korzystał ze standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych i łatwą lokalizację miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.