Współpraca SUNfarming odpowiedzialność społeczna

SUNFARMING PRODUKUJE

Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH INSTALACJI O MOCY 225 MW I DZIĘKI INSTALACJOM PV O ŁĄCZNEJ MOCY 650 MW PRZYJAZNĄ DLA ŚRODOWISKA I TANIĄ ENERGIĘ SŁONECZNĄ


* Dotyczy własnych instalacji SUNfarming o mocy 225 MW.


NASZE ZAANGAŻOWANIE

Nasze zaangażowanie nie kończy się na dofinansowaniu. SUNfarming realizuje swoje projekty w sposób zrównoważony i na własny koszt, umożliwiając tym samym każdego roku setkom uczestników dokształcanie się w bardzo przyszłościowej branży energii słonecznej.

SUNfarming Food & Energy

Edukacja + praca + produkcja żywności + bezpieczeństwo energetyczne + gospodarka wodna

Food und Energy

SUNfarming Food & Energy Training Concept

Naszym celem jest trwała współpraca z lokalnymi partnerami i uniwersytetami w Twoim kraju w zakresie realizacji i wdrażania projektów „SUNfarming Food & Energy Training”. Projekt oferuje szereg bardzo interesujących możliwości w kontekście polityki rozwoju.
Czytaj więcej na temat SUNfarming Food & Energy Training Concept

Food und Energy

Food und Energy

SUNfarming Food & Energy Urban Concept

Aby zapewnić miastom i gminom przyjazny dla środowiska i klimatu rozwój, należy w zrównoważony sposób gospodarować wiedzą technologiczną i dostępnymi zasobami w sektorze wodnym, energetycznym i spożywczym.
W tym celu SUNfarming opracował unikalny „Food & Energy Urban Concept”: Ekologiczna energia słoneczna i regionalne artykuły spożywcze produkowane są razem – na tym samym obszarze.
Czytaj więcej o SUNfarming Food & Energy Urban Concept

Food und Energy


Food und Energy

SUNFARMING HYBRID CENTER BAHAMAS

Energia odnawialna + mobilność + produkcja żywności + edukacja + praca
Otwarcie tego nowego, unikalnego projektu nastąpiło
10 grudnia 2018 r.
Celem Hybrid Centers Bahamas jest zademonstrowanie SUNfarming Food & Energy, elektromobilności i zarządzania wydajnością paliwa firmy bioltec (paliwa odnawialne), aby w ramach współpracy z 700 Islands Energy stworzyć wstępne warunki do opracowania modelu gospodarczego.


Peru

SUNfarming Solar Training Center, Peru

W tym otwartym w 2015 r. ośrodku przeszkolonych zostało już ponad 100 nauczycieli elektrotechniki i zainteresowanych osób

Food und Energy

Südafrika

SUNfarming Solar Training Center, Republika Południowej Afryki

W tym otwartym w 2013 r. ośrodku przeszkolonych zostało już ponad 2000 stażystów

Food und Energy

Syrien

SUNfarming Solar Training Center, Syria

na krótko przed wybuchem wojny przeszkolono 100 inżynierów elektryków i instalatorów

Syrien


NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

-Corporate Social Responsibility (CSR)-


Oprócz przestrzegania wymogów ustawowych SUNfarming zobowiązuje się dobrowolnie do dbania o zrównoważony rozwój i odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

Ponosimy odpowiedzialność za to, aby pozostawić naszym dzieciom czyste środowisko i opłacalne źródła energii.
Spółka SUNfarming czuje się zobowiązana do tej odpowiedzialności. Jesteśmy przekonani, że z każdą nowo zainstalowaną instalacją fotowoltaiczną jesteśmy o krok bliżej celu, jakim jest dostarczanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Energia słoneczna nie tylko zapewnia dostawy energii w regionach ubogich w zasoby, lecz także pozwala stworzyć w dłuższej perspektywie czasu miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Dzięki naszej wiedzy i 20-letniemu doświadczeniu w zakresie zielonej energii chcemy pomóc uczynić nasz świat bardziej ekologicznym.

Czytaj więcej: Link CSR, pdf, pobierz

Wolontariusze

Logo-BRM-web

Federalne stowarzyszenie na rzecz transportu z wykorzystaniem energii odnawialnej BRM, Berlin

Długoterminowym celem BRM jest osiągnięcie 100-procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej w Niemczech. Aby osiągnąć ten cel, stowarzyszenie wspiera transport z wykorzystaniem energii odnawialnych we wszystkich obszarach, niezależnie od technologii. Stowarzyszenie walczy również o poprawę obecnych warunków ramowych dla produkcji i wprowadzania na rynek paliw biogenicznych i odnawialnych.

Peter Schrum
Założyciel firmy i główny udziałowiec spółki SUNfarming GmbH

Od 2002 r. pracuje w ramach wolontariatu na stanowisku prezesa stowarzyszenia BRM (dawniej BBK). Do 2009 r. Peter Schrum pracował w ramach wolontariatu w zarządzie Eurosolar.

Martin Tauschke
Udziałowiec zarządzający spółką SUNfarming GmbH

Od 2002 r. pracuje w ramach wolontariatu na stanowisku dyrektora BRM.

Więcej informacji znajdziesz na:

 


 

Wsparcie finansowe

Wspieramy lokalne stowarzyszenia

  • Weszli w sezon z nową energią
    Ogromny zastrzyk energii w klubie piłki ręcznej VfL znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji w tabeli. A teraz ta energia jest również odnawialna: SUNfarming GmbH, spółka odnosząca od ponad 10 lat sukcesy w branży energii odnawialnej, została na dwa kolejne sezony nowym sponsorem klubu piłki ręcznej VfL Potsdam. Podczas pierwszego domowego meczu w nowym sezonie nie mogło zabraknąć prezentacji nowych spodenek poczdamskich orłów.
    Martin Tauschke, udziałowiec zarządzający spółką SUNfarming GmbH z siedzibą w Erkner, bardzo sobie ceni zaangażowanie w rozwój regionu: „SUNfarming GmbH już od wielu lat angażuje się w sport w Poczdamie. Dla mnie, jako rodowitego poczdamczyka i byłego wyczynowego sportowca startującego w zawodach kajakarskich, lokalne wsparcie ma niezwykle istotne znaczenie. Zarówno z Alexandrem Haase, jak i z Björnem Rupprechtem łączy mnie wspólny czas spędzony w szkolnej drużynie piłki ręcznej.

Więcej informacji znajdziesz na:

  • SUNfarming wspiera różne kluby i jest, wraz z SG Pahlhude/Tellingstedt, głównym sponsorem stypendiów dla młodych sportowców drużyny piłki ręcznej „De Düwels”.
  • Młodzieżowy Klub Kajakowy Poczdam/Berlin otrzymuje od SUNfarming wsparcie finansowe i logistyczne

Więcej informacji znajdziesz na:

 

  • Wspieramy finansowo „Stowarzyszenie sponsorów klubu piłki ręcznej SV Grünheide”

Więcej informacji znajdziesz na: