Działalność gospodarcza + przemysł

26
cze

Intersolar Munich 2024 – Fotowoltaika rolnicza od SUNfarming – wielokrotne wykorzystanie obszarów przekonuje!

Targi Intersolar Munich 2024 w tym roku, po raz kolejny przyciągnęły ponadprzeciętną liczbę odwiedzających. Stoisko SUNfarming było jednym z magnesów przyciągających gości targów.

Oprócz tematu magazynowania energii i całościowych rozwiązań energetycznych w połączeniu z agrivoltaiką, odwiedzający byli szczególnie zainteresowani koncepcjami rolniczymi w ramach agrivoltaiki, a także pływającymi rozwiązaniami PV. Oprócz zainteresowanych stron z Niemiec, goście przyjechali ze Szwajcarii, Francji, Chorwacji, Kosowa, Indii oraz Bliskiego Wschodu.

Podwójne wykorzystanie gruntów w celu hodowli bydła i innych zwierząt w sposób przyjazny dla dobrostanu zwierząt, a także ochrona zbiorów rolnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i odwodnieniem oraz ochrona specjalnych upraw, takich jak owoce i winorośla, przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, gradem, mrozem itp. pozostają ważnymi tematami ekspansji energii odnawialnej na gruntach rolnych, nawet w świetle ekstremalnych warunków pogodowych ostatnich tygodni.

Połączenie parków agrofotowoltaicznych z rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii stanowi dodatkową szansę dla inwestorów i dzierżawców gruntów dla SUNfarming w celu generowanie przychodów z produkcji zielonej energii elektrycznej z rolnictwa, a także handlu zmagazynowaną energią. SUNfarming posiada grunty i punkty przyłączenia do sieci, a także własne stacje transformatorowe, w których można umieścić akumulatory.

"Agrofotowoltaika to znacznie więcej niż wytwarzanie zielonej energii w połączeniu z rolnictwem", wyjaśnia Edith Brasche, dyrektor zarządzający ds. rozwoju projektów w SUNfarming. "W połączeniu z biogazowniami, agrofotowoltaika dostarcza zieloną energię elektryczną, która może być również magazynowana w postaci ciepła i wykorzystywana w miejskich koncepcjach ogrzewania, a także jako dodatkowe źródło energii do produkcji biometanu", mówi pani Edith Brasche.

SUNfarming będzie miał również stoisko na targach EUROTIER w Hanowerze w listopadzie 2024 r. - ponieważ systemy dobrostanu zwierząt dla bydła, koni, owiec i danieli są kluczowym elementem koncepcji rolniczych SUNfarming.

12
cze

SUNfarming Agri-Solar dla Polski

Martin Tauschke, dyrektor generalny grupy SUNfarming, wystąpił przed gronem ekspertów podczas jednego z największych kongresów fotowoltaicznych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, prezentując innowacyjne rozwiązania w zakresie Agri-Solar i Floating Solar.

SUNfarming, reprezentowany przez Martina Tauschke, Piotra Budzyniaka i Annę Pilarczyk-Naprawski, wziął udział w 5. edycji Kongresu PV, który odbył się w dniach 27-28 maja w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Jest to jeden z największych kongresów branży fotowoltaicznej w Polsce, poruszający kluczowe tematy sektora PV i gromadzący najlepszych ekspertów, przedstawicieli rządu oraz czołowe firmy działające w energetyce słonecznej. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad tysiąc uczestników.

W drugim dniu konferencji Martin Tauschke miał zaszczyt wystąpić jako panelista w panelu dyskusyjnym „Floating and Agri-PV. The Rescue for Agriculture?”, podczas którego jako pionier niemieckiego rynku Agri-PV przedstawił zaawansowanie technologiczne rozwiązań Agri-PV stosowanych przez SUNfarming w Niemczech, wskazując na korzyści wynikające z podwójnego wykorzystania tych technologii zarówno dla rolnictwa, jak i systemu energetycznego, ponadto odniósł się także do przeszkód w rozpowszechnieniu technologii Agri-PV w Polsce. Podczas panelu wywiązała się również dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa na temat złożoności procesów regulacyjnych i administracyjnych. Pan Tauschke wezwał do wspólnej współpracy i wypracowania ram prawnych i politycznych, które pozwolą na rozwój tego wciąż raczkującego sektora w Polsce, proponując wymianę doświadczeń oraz gotowe rozwiązania sprawdzone na zaawansowanym rynku Agri-PV w Europie Zachodniej.

Podczas kongresu SUNfarming Polska została również przyjęta jako oficjalny członek Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, w którym zamierza angażować się przede wszystkim w rozwój Agri-PV w Polsce.

11
cze

SUNfarming kładzie nacisk na Agrofotowoltaikę podczas targów Intersolar, 19 – 21 czerwca 2024 r.

SUNfarming zaprezentuje swoje koncepcje Agri-PV dla hodowli zwierząt i upraw specjalnych, które były rozwijane przez wiele lat, na Intersolar 2024 - wiodących na świecie targach branży solarnej. Odwiedź nas w hali C4, stoisko 230 i dowiedz się więcej o naszych najnowszych projektach i koncepcjach Agri-PV, a także o naszym zaangażowaniu w żywność i energię (Food &Energy) na całym świecie.

Dla odwiedzających nasze stoisko: Niniejszym serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Janine Breitenfeld w celu umówienia spotkania: j.breitenfeld(at)sunfarming.de

SUNfarming, z siedzibą w Erkner koło Berlina, jest rodzinną, średniej wielkości firmą w sektorze energii słonecznej, która jest liderem w rozwoju, budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych, a także inwestuje w produkcję energii odnawialnej w celu ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego. Oprócz systemów fotowoltaicznych na dachach, systemów naziemnych na składowiskach odpadów i obszarach konwersji, a także pływających systemów fotowoltaicznych, SUNfarming specjalizuje się w rozwoju, budowie i eksploatacji systemów agrivoltaicznych do hodowli zwierząt oraz uprawy owoców i warzyw w Niemczech i na całym świecie. Dzięki innowacyjnym koncepcjom podwójnego wykorzystania specjalnie dla rolnictwa, ogrodnictwa i uprawy winorośli, SUNfarming przyspiesza transformację energetyczną w zrównoważony sposób. SUNfarming opracowuje innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne z własnymi inżynierami, zrealizował już ponad 700 MW mocy zainstalowanej i ma ponad 230 MW mocy systemu we własnym portfolio. SUNfarming otrzymał już wiele nagród za swoje koncepcje żywności, energii i szkoleń w różnych krajach rozwijających się.

21
lis

Fotowoltaika na torfowiskach – SUNfarming prezentuje instalację pilotażową

SUNfarming prezentuje instalację pilotażową zakład w Hof Hanken w Elsfleth. W dniu 25 października ponad 60 zainteresowanych rolników, przedstawicieli gmin, planistów i członków różnych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii na gruntach rolnych przyjęło zaproszenie Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/ Brema e.V. z Ovelgönne na wykład na temat fotowoltaiki na gruntach rolnych w ramach projektu Innowacyjne Rolnictwo Fryzji Wschodniej (ILO).

Pod przewodnictwem Simona Schoona, kierownika projektu Centrum Użytków Zielonych Dolna Saksonia/Brema e.V., Edith Brasche, przedstawicielka SUNfarming, przedstawiła koncepcje i rozwiązania fotowoltaiczne SUNfarming dla rolnictwa i torfowisk w zakresie zrównoważonego rolniczego wykorzystania użytków zielonych i torfowisk.
Helmut Wahl, konsultant ds. technologii energetycznych w Izbie Rolniczej Dolnej Saksonii, udzielił informacji na temat ram prawnych i podatkowych dla agri-PV w porównaniu z tradycyjnymi naziemnymi systemami PV. Podczas otwartej dyskusji omówiono kwestie związane z realizacją i zatwierdzaniem odpowiednich rozwiązań PV dla rolnictwa i torfowisk. Podczas kolejnej wizyty w Hof Hanken w Elsfleth, rolnik Dirk Hanken poinformował, jak dobrze pilotażowy system fotowoltaiczny SUNfarming został zaakceptowany przez jego bydło na pastwisku na torfowiskach. Szczególnie zauważalne jest to, że murawa pod modułami jest porównywalna z pastwiskiem bez modułów słonecznych; roślinność pozostaje całkowicie nienaruszona pod systemem.
Lena Weber i dr Dina Hamidi z Uniwersytetu w Getyndze przedstawiły pierwsze wyniki badań naukowych dotyczących hodowli zwierząt na torfowiskach w systemie agro-PV. W końcowej ankiecie wielu zainteresowanych gości stwierdziło, że chcą rozwijać projekty agrofotowoltaiczne lub fotowoltaiczne na swoich gruntach i poinformowali się o wynagrodzeniu za dzierżawę i modelach uczestnictwa w konkretnych projektach w SUNfarming.
Osoby do kontaktu to: Edith Brasche i kierownik projektu Dolnej Saksonii Thomas Reimers.

Wszystkie zainteresowane strony są również serdecznie zaproszone do centrum badawczo-rozwojowego SUNfarming w Rathenow koło Berlina, Am Heidefeld 13, gdzie firma zaprezentuje szczegółowo wszystkie rodzaje fotowoltaiki rolniczej i torfowiskowej z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod adresem e.brasche@sunfarming.de.

15
lis

Sekretarz stanu odwiedza SUNfarming Agri-Solar Centre w Rathenow

Gert Zender, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Turystyki, Rolnictwa i Leśnictwa Saksonii-Anhalt, w towarzystwie Volkera Rosta, szefa Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, oraz Chrisa Schulenburga, posła do parlamentu krajowego z ramienia CDU, odwiedził Centrum Badań i Innowacji SUNfarming Agri-Solar w Rathenow na zaproszenie Christiana Kneesa i Petera Schruma. Delegacja rządowa była pod wyraźnym wrażeniem stanu ukończonej produkcji seryjnej systemów SUNfarming Agri-Solar Din Spec.

Polityków przekonał fakt, że systemy SUNfarming Agri-Solar, o maksymalnej wysokości zaledwie 3,6 metra, mogą być wykorzystywane do celów rolniczych za pomocą małych ciągników, które w przyszłości mogą zostać zastąpione przez AI Agri Robotic i dobrze wtopić się w krajobraz. Chwalono również opatentowany system dystrybucji wody deszczowej SUNfarming, do rozległego nawadniania pod modułami.

Oprócz zwiedzania farmy, na spotkaniu poruszono następujące tematy:

- Otwarte przestrzenie solarne są obecnie nadal w 100% w gestii Ministra Energii/Środowiska. Rolnicy i SUNfarming domagają się przyznania Ministerstwu Rolnictwa głosu w sprawie zezwoleń na systemy agrosolarne.
- Kolejnym wymogiem jest to, że Agro-Solar musi kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na obszarach ochrony krajobrazu, jak ma to już miejsce w innych krajach związkowych, ze względu na możliwą tutaj produkcję rolną.
- Biorąc pod uwagę fakt, że odłogi (GAP 4-10% gruntów ugorowanych) mogą być również łączone z agrosolarami w przyszłości, doprowadzi to również do otwarcia obszarów ochrony krajobrazu i terenów o lepszych glebach dla agro-PV w Saksonii-Anhalt.
- W opinii SUNfarming niezrozumiałe jest, dlaczego plany użytkowania gruntów są nadal konieczne dla rolniczych systemów agrosolarnych. Ponieważ agrosolar jest nadal użytkowany rolniczo, nie powinien być traktowany jako system czysto otwartej przestrzeni, wyjaśnia Peter Schrum, założyciel SUNfarming.

Wiejskie koncepcje zasilania i ogrody szkolne:

Aby znacznie zwiększyć akceptację, SUNfarming ma już wdrożone regionalne koncepcje elektryczności w wioskach, w których społeczność otrzymuje tańszą energię elektryczną. Koncepcja wiejskiej energii elektrycznej została również bardzo dobrze przyjęta. Podobnie jak ogród szkolny SUNfarming, który jest udostępniany społeczności w gminach z obszarami agrosolarnymi o powierzchni 50 ha lub więcej do wspólnego użytku w celu uprawy warzyw, owoców lub hodowli drobiu, dla szkół i przedszkoli w celu nauczania zdrowego odżywiania.

4
wrz

Budowa pływającej elektrowni słonecznej SUNfarming na jeziorze Kiessee w Nadrenii Północnej-Westfalii – ukończona

Po 6-miesięcznej fazie pilotażowej i całkowitym czasie rozwoju wynoszącym prawie 2 lata, Grupa SUNfarming uruchomiła pływającą elektrownię słoneczną o mocy 750 kWp na żwirowym jeziorze w Hückelhoven (Niemcy).

Zespół programistów grupy SUNfarming, który opracowuje wszystkie koncepcje systemów fotowoltaicznych i podkonstrukcji SUNfarming, już wcześniej opracował systemy badawcze w imieniu Instytutu Fraunhofer ISE i Organizacji Zarządzania Projektami Jülich w Alt-Morschenich.

W celu opracowania pływającej elektrowni słonecznej dla żwirowni w Kaphof/Hückelhoven, zespół twórców instalacji współpracował między innymi z konstruktorami instalacji z przemysłu podwodnego i stoczniowego.

Pływający system solarny SUNfarming został zaprojektowany tak, aby mieć jak najbardziej pozytywny wpływ na ekologię wody. Parowanie wody zostało zmniejszone. Również zawartość tlenu w sztucznej wodzie ma pozytywny wpływ dla flory i fauny i żadne zanieczyszczenia nie są uwalniane do wody. Żywotność pływającego systemu solarnego wynosi co najmniej 40 lat. Wytworzona zielona energia elektryczna niemal całkowicie pokrywa zapotrzebowanie żwirowni na energię elektryczną.

Yvonne Hensing & Nicole Quadflieg - Zarząd Kieswerk Laprell Kaphof GmbH & Co. KG
"Jako firma intensywnie korzystająca z energii elektrycznej, od dłuższego czasu przyglądaliśmy się możliwościom, jakie oferuje pływająca instalacja fotowoltaiczna. Naszą motywacją było zrównoważone zmniejszenie śladu CO2 naszych wysokiej jakości materiałów budowlanych, a także długoterminowa stabilizacja naszych kosztów energii elektrycznej. Pomysł opracowany wspólnie z SUNfarming i oferowane innowacyjne rozwiązanie przekonały nas. Trwająca około półtora roku faza z instalacją testową przebiegła pomyślnie bez żadnych problemów, np. podczas burz. Podczas całego projektu i fazy budowy firma SUNfarming przekonała nas swoim profesjonalizmem, innowacyjnością i doskonałą komunikacją".