Działalność gospodarcza + przemysł

14
wrz.

Centrum Badań i Innowacji SUNfarming Food & Energy

Osiem budynków o łącznej powierzchni 15.550 m2 tworzy nowe Centrum Badań i Innowacji SUNfarming Food & Energy w Rathenow w Brandenburgii. W najbliższych latach zostanie tu zrealizowanych 5 innowacyjnych projektów badawczych:

1. Nawóz organiczny z pozostałości pofermentacyjnych:
Opracowanie zasilanego energią słoneczną procesu przetwarzania pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni i produkcji płynnych nawozów biologicznych.

2. Mata chłodząca PV:
Wytwarzanie energii słonecznej poprzez chłodzenie modułów fotowoltaicznych za pomocą innowacyjnych mat chłodzących i łączne wykorzystanie potencjału cieplnego (mata chłodząca PV).

3. Uprawa Artemisia Annua:
Zrównoważona uprawa ekologicznej i ekonomicznej Artemisia Annua w częściowo zacienionych systemach agro-solarnych.

4. AAkwaponika w systemach fotowoltaicznych:
Rozwój energetycznie zrównoważonego i zasobooszczędnego systemu obiegu akwakultury pod częściowo zacienionymi powierzchniami roślin agro-solarnych.

5. Agrorobotyka:
Opracowanie autonomicznego robota rolniczego do wydajnej uprawy Artemisia w systemach agro-solarnych.

Cały kompleks, składający się z hali z lekka kopułą, 2 hal z dachem szedowym, 2 hal lekkiej konstrukcji, 2 obiektów gastronomicznych i budynku socjalnego, posiada 730 kWp zainstalowanej mocy PV z produkcją energii na poziomie 690 MWh rocznie.

11
czerwiec

Udana emisja obligacji o wartości 10 mln euro

W celu dodatkowego rozwoju projektów i prefinansowania wyłącznie niemieckich projektów solarnych, SUNfarming, oprócz ustalonej struktury finansowania, dysponuje również wpływami z emisji brutto w wysokości 10 mln euro z notowanej na giełdzie 5,5-procentowej obligacji korporacyjnej 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9). Firmie SUNfarming udało się uplasować maksymalną wielkość emisji na długo przed końcem okresu ofertowego.

Martin Tauschke, partner zarządzający SUNfarming GmbH: "Jesteśmy dumni, że mimo pandemii w 2020 roku udało nam się ponownie udowodnić naszą siłę zarobkową. Jesteśmy równie zadowoleni z pozytywnego rozpoczęcia roku obrotowego 2021 i udanej pełnej emisji naszej debiutanckiej obligacji notowanej na giełdzie. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać zaufaniu, jakim obdarzyli nas inwestorzy i trwale ugruntować swoją pozycję wiarygodnego emitenta na rynku kapitałowym."

Według wstępnych danych SUNfarming GmbH miała udany rok obrotowy 2020. Firma SUNfarming mogła zwiększyć zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) o 29,4 %. Z 1,7 mln euro na 2,2 mln euro. Odpowiada to lepszej marży EBITDA w wysokości 7,9 % , która w poprzednim roku notowała 4,7 %. Dochód netto wzrósł o 87,5% z 0,8 mln EUR do 1,5 mln EUR. Pozytywny rozwój sytuacji znajduje również odzwierciedlenie we wskaźniku kapitału własnego, który wzrósł z 24,7 % do 34,9 %.

W roku obrotowym 2021 SUNfarming spodziewa się poprawy zarówno sprzedaży, jak i zysków. W I kwartale udało się już zrealizować projekty o mocy zainstalowanej ok. 5 MWp w Niemczech i ok. 3,9 MWp w Polsce. W Niemczech dotyczyło to siedmiu projektów dachowych o łącznej mocy 3,5 MWp oraz dwóch instalacji naziemnych o mocy 750 kWp każda.

W pozostałej części roku, około 27,3 MWp nowych projektów jest obecnie w fazie planowania i realizacji. Ponad 60 % z nich to projekty fotowoltaiczne na otwartej przestrzeni o mocy ponad 750 kWp, które są przedmiotem przetargu, około 20 % to klasyczne systemy na otwartej przestrzeni ze zwrotem EEG o mocy do 750 kWp, a około 20 % to systemy dachowe o mocy ponad 100 kWp. Oprócz nowych projektów, realizowane są rozbudowy projektów o mocy około 29 MWp, z czego dwa pierwsze projekty zostaną ukończone w drugim kwartale. Ponadto, kilka dużych projektów o mocy 20 MWp i większej jest w trakcie opracowywania na rok 2022.Successful bond full placement of EUR 10 million.

4
czerwiec

Prezes SUNfarming wygrywa kajakowy maraton

Tym samym stał się najlepszym maratończykiem w RPA w grupie wiekowej 50-55 lat.

Gustav Radloff podczas tegorocznego maratonu w RPA po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko doskonałym prezesem zarządu, ale również najlepszym biegaczem. Dzięki temu zwycięstwu zakwalifikował się do Mistrzostw Świata 2021 w Rumunii.
Jakby tego było mało, wziął również udział w dwóch innych maratonach w grupach wiekowych 45-50 lat i 35-50 lat, w których zajął drugie i czwarte miejsce.

Zespół SUNfarming gratuluje z całego serca. Jesteśmy z niego bardzo dumni.

27
Maj

SUNfarming na Korfu – Zielona energia dla zielonej wyspy

Na południu wyspy, w Marathias Beach, w rodzinnym hotelu Villa KaliMeera, zainstalowano stumetrowy Salon SF Food & Energy o mocy 12 kWp, który w przyszłości będzie służyć gościom hotelowym jako miejsce odpoczynku na hamakach pomiędzy warzywami i drzewkami owocowymi.
W Agios Georgios, w hotelu Honigtal na północy wyspy, zainstalowano kolejny system dachowy o mocy 13 kWp, który z roczną wydajnością ok. 19.000 kWh w pełni zaspokaja wymagania energetyczne obiektu.

Dzięki swojej żyznej roślinności Korfu jest uważana za jedną z najbardziej zielonych wysp Grecji. Dzieje się tam również wiele pod względem zrównoważonego rozwoju.
W kwietniu 2021 r. zespół SUNfarming GmbH uruchomił na Korfu dwie instalacje fotowoltaiczne. Projekt współpracy w ramach targów atmosfair był aktywnie wspierany przez niemieckie biuro podróży ReNatour oraz dyrektora hotelu Aiasa Varagoulisa i jego zespół.


W Salonie SF F&E w Villa KaliMeera zostanie zainstalowany oszczędzający wodę system rur do nawadniania pomidorów i ogórków, a także innych lokalnych roślin, których owoce będą dostępne dla gości hotelowych jako świeża przekąska do samodzielnego zerwania.
Obliczona roczna wydajność energetyczna wyniesie około 16.500 kWh, z czego jedna trzecia może być wykorzystana bezpośrednio, a dwie trzecie pośrednio poprzez system rozliczeń net metering (opomiarowanie netto).

Biuro Podróży ReNatour z Norymbergii proponuje wycieczki neutralne dla klimatu i zasobów naturalnych, a we współpracy z atmosfair gGmbH może także zneutralizować emisję CO2 spowodowaną podróżą. Ta organizacja non-profit, zajmująca się ochroną klimatu i skupiająca się na "podróżach," wykorzystuje darowizny do realizacji projektów, które skutecznie redukują emisję szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych i promują długoterminową sekwestrację dwutlenku węgla - w tym projekt SUNfarming na Korfu.

Według Aiasa tym, czego jeszcze brakowało, aby różne miejsca stały się bardziej neutralne dla klimatu, było zaopatrzenie ich w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ niewystarczające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Grecji praktycznie uniemożliwia zakup ekologicznej energii elektrycznej z sieci, jedyną alternatywą jest wytwarzanie własnej energii słonecznej za pomocą systemów fotowoltaicznych na miejscu. Dzięki współpracy firm SUNfarming i atmosfair cel ten został osiągnięty i zainstalowano dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 kWp, które od tej pory będą w 100% pokrywać zapotrzebowanie hoteli na energię elektryczną.

Z pomocą nowatorskiego greckiego systemu pomiaru netto, energia, która nie jest bezpośrednio zużywana, jest wprowadzana do publicznej sieci energetycznej, rejestrowana przez operatora sieci i pobierana z powrotem z sieci jako ekwiwalent w późniejszym czasie, w zależności od potrzeb. W ten sposób praca sezonowa może proporcjonalnie czerpać z energii, która jest wytwarzana w sposób zrównoważony przez cały rok. Dzięki tej koncepcji sieć publiczna funkcjonuje jako gigantyczny wirtualny system magazynowania energii, a jej zaletą, w porównaniu ze stacjonarnymi systemami magazynowania PV, jest nieograniczona pojemność i czas magazynowania, a także brak dodatkowych inwestycji. Opłata ponoszona za każdą odzyskaną kilowatogodzinę wynosi kilka centów i jest niższa od kosztów jednostkowych za przechowywaną kilowatogodzinę w wiodących na rynku systemach magazynowania litowo-jonowego.

W ten sposób można szczególnie efektywnie i sensownie wykorzystać istniejący w Grecji potencjał energii słonecznej, który wynosi aż do 150 % w porównaniu z poziomem niemieckim, o wartościach do 1500 kWh/kWp/a.

Dzięki tej koncepcji SUNfarming wspiera podróże neutralne dla klimatu w słonecznych regionach wakacyjnych i promuje świadome podejście do środowiska w branży turystycznej..

6
listopad

Zainstalowana moc dla grupy Schrum-Tauschke w Niemczech osiągnęła 176 MWp

Firma SUNfarming GmbH, specjalizująca się w rozwoju projektów, realizacji projektów "pod klucz" oraz technicznym i komercyjnym zarządzaniu instalacjami fotowoltaicznymi w Niemczech i za granicą, w okresie od lipca do października 2020 r. uruchomiła w Niemczech pięć nowych elektrowni słonecznych o mocy około 12,7 MWp.

Są to systemy naziemne na wysypiskach śmieci, systemy dachowe i pierwsza duża elektrownia rolno-solarna (Food & Energy), która umożliwia wspólne wytwarzanie zrównoważonej energii słonecznej do bezpośredniej produkcji energii i regionalnych produktów spożywczych - i to na tym samym obszarze. Łączna wielkość zamówień ukończonych elektrowni słonecznych wynosi około 10 mln EUR. Udany rozruch zwiększa moc zainstalowaną przez SUNfarming dla grupy Schrum-Tauschke w Niemczech do 176 MWp. Około 700 000 zainstalowanych modułów SUNfarming zapewnia obecnie roczną produkcję zielonej energii elektrycznej na poziomie około 176 milionów kilowatogodzin, która w ekwiwalencie energii może zaopatrzyć około 44 000 gospodarstw domowych(4 000 kWh rocznie na gospodarstwo domowe). Jednocześnie elektrownie słoneczne uruchomione przez SUNfarming w wyżej wymienionym okresie przyniosą roczne oszczędności CO2 w wysokości około 5.000 ton, biorąc pod uwagę obecny mix energetyczny.

Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming GmbH: „Dzięki wdrożonym przez nas systemom słonecznym nasi klienci koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i razem wnosimy cenny wkład w transformację energetyczną i regionalne, zdecentralizowane dostawy energii. Wreszcie ostatnie trudne miesiące, w których odnawialne źródła energii sprawdziły się w obecnym kryzysie i - wraz ze wzrostem celów klimatycznych - ponownie znalazły się w centrum zainteresowania polityki, co pokazuje, że jest to właściwa droga ”.

2
wrz.

Dzikie łąki ziołowe SUNfarming dla większej różnorodności biologicznej

Krwawnik pospolity, inica pospolita (zioła lniane), rośliny miododajne, dzika rzodkiew i inne zioła będą w tym roku rosnąć również na łąkach i pasach kwiatowych naszych Farm Słonecznych.

Nasze systemy otwartej przestrzeni fotowoltaicznej oferują wielu roślinom i zwierzętom pilnie potrzebne siedliska, które zostały utracone z powodu intensywnie użytkowanych gruntów rolnych. Nasze wieloletnie dzikie łąki ziołowe w istotny sposób przyczyniają się do promowania różnorodności biologicznej. Według Rady Bioróżnorodności wyginięcie owadów zapylających zagraża światowej produkcji żywności o wartości od 235 do 577 miliardów dolarów rocznie. Z 8 milionów owadów, 1 milion jest zagrożony wyginięciem.

Pod modułami naszych systemów otwartej przestrzeni fotowoltaicznej powstają rozległe, stałe tereny zielone, które oferują siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin, które zniknęły już z intensywnie użytkowanych terenów rolniczych. Więcej owadów, oznacza więcej ptaków lęgowych. Tutaj znajdują jedzenie i mogą na przykład siedzieć na rzędach modułów i ogrodzeniach zabezpieczających. Nie stosujemy nawozów sztucznych ani pestycydów, jak również mechanicznej uprawy roli, która może mieć negatywny wpływ na żyzność gleby i równowagę wodną. Jednocześnie dzikie łąki ziołowe sprzyjają tworzeniu humusu, który z kolei wiąże dwutlenek węgla(CO2).


Współpracujemy z pasterzami, którzy lubią używać ogrodzenia w systemach PV dla swoich owiec. Tego lata jest 1200 owiec na wypasie, które utrzymują krótko roślinność pomiędzy rzędami modułów. Ogrodzenie oferuje ochronę przed wilkami. Szeregi modułów zapewniają również ochronę przed warunkami atmosferycznymi podczas deszczu lub zapewniają cień latem.