30
lis

Ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania SUNfarming Agri-PV na targach Eurotier

W dniach 15-18.11. w Hanowerze odbyły się wiodące na świecie targi profesjonalnej hodowli zwierząt i zarządzania żywym inwentarzem, a także wiodące targi zdecentralizowanej energii, Energy Decentral.SUNfarming był obecny w obszarze Energy Decentral i na obszernym stoisku i pokazał swój najnowszy system dobrostanu zwierząt Agri-PV, a także "Umbrella" SUNfarming (Parasol SUNfarming), który został specjalnie opracowany do stosowania w sadach jabłoniowych, gruszkowych, wiśniowych i w uprawie winorośli.

Kilka tysięcy rolników z Niemiec, ale także z takich krajów jak Polska, Węgry, Szwajcaria, Austria, Kanada i USA - przybyło na stoisko SUNfarming, aby dowiedzieć się o rozwiązaniach Agri-PV zarówno dla zwierząt, jak i upraw specjalnych. Ponad 1000 hektarów potencjalnych obszarów Agri-Solar zostało uwzględnionych we wczesnym planowaniu SUNfarming w Niemczech.

Od ponad 10 lat SUNfarming rozwija rozwiązania Agri-PV z modułami szklanymi i systemem dystrybucji wody deszczowej pod modułami. Inżynierowie SUNfarming od wielu lat prowadzą badania w różnych rozwijających się krajach świata, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, jak również z różnymi rodzajami roślin. Ze względu na zmiany klimatyczne, jak również kryzys energetyczny w Niemczech, rolnicy z całych Niemiec i krajów sąsiednich byli bardzo zainteresowani rozwiązaniami SUNfarming. Szczególny entuzjazm wzbudziło w nich przemyślane rozwiązanie umożliwiające całoroczne utrzymywanie zwierząt na pastwiskach chronionych przez Agri-PV.

Dzięki oddzieleniu wody deszczowej i półprzezroczystym modułom, które przepuszczają ok. 15 % światła, pod modułami zapewniony jest wzrost roślin a CO2 pozostaje w glebie za sprawą powierzchniowego rozkładu wilgoci.
Status rolny gruntów jest utrzymywany dzięki SUNfarming Agri-PV. Jako partner rolnika, SUNfarming kładzie szczególny nacisk na koncepcję rolniczą, która jest opracowywana wspólnie z rolnikiem i jego doradcą rolniczym. SUNfarming Agri-PV idealnie nadaje się na tereny o niskich klasach glebowych, a także gruntów ornych pod uprawy specjalne (owoce / warzywa) i hodowli zwierząt, oraz dla obszarów wrzosowisk, które mają zostać ponownie nawodnione.