Wybudowano elektrownie słoneczne o mocy 20 MW w Kościerzynie i okolicach oraz elektrownię słoneczną o mocy 13,5 MW w Brandenburgii. SUNfarming zainstalował ponad 62 000 modułów fotowoltaicznych w tych innowacyjnych parkach solarnych

Polska:
Przy okresie budowy wynoszącym zaledwie 3 miesiące od pierwszego wbicia łopaty do ukończenia, 20 MW elektrownia słoneczna w Polsce została pomyślnie ukończona w czerwcu. W sumie elektrownie te pozwoliły zaoszczędzić około 7 400 ton CO2.

"Cieszymy się, że możemy przyczynić się do dostaw czystej energii dzięki kolejnym 20 megawatowym elektrowniom fotowoltaicznym w Polsce. Było to możliwe dzięki profesjonalnej i intensywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron" - wyjaśnia Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming GmbH oraz SUNfarming Polska sp. z o.o..

Fotowoltaika zyskuje coraz większe znaczenie wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce, ponieważ jest to najtańsza energia, którą można wytworzyć przy użyciu istniejących technologii. Ponadto wykorzystanie ugorów i gruntów o niskiej jakości gleby pozwala zachować grunty orne.

Brandenburgia:
SUNfarming zbudował również kolejną elektrownię o mocy 13,5 MW w Niemczech. Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza zieloną energię elektryczną, która będzie zasilać regionalne przedsiębiorstwa. W sumie elektrownia oszczędza około 5 000 ton CO2 rocznie.

"Cieszymy się, że wraz z naszymi wieloletnimi partnerami możemy nadal przyczyniać się do dostarczania energii odnawialnej w Niemczech i zwiększania bioróżnorodności dzięki klasycznym elektrowniom opartym na ustawie o odnawialnych źródłach energii, oprócz naszego głównego celu, jakim są agro-solarne elektrownie w Niemczech", wyjaśnia Thies Schrum, członek zarządu SUNfarming.

Comments are closed.