SUNfarming wzmacnia strukturę i zarząd

Grupa SUNfarming podejmuje kolejne kroki i w przyszłości wprowadzi strukturę holdingową, w ramach której poszczególne spółki zostaną połączone. W związku z tym zespół kierowniczy holdingu "SUNfarming Group AG", składający się z Pana Peter Schrum (CEO) i Pana Martin Tauschke (CFO), zostanie od 01.09.2021 r. rozszerzony o Pana Thies Schrum jako dyrektora operacyjnego (COO).

Pan Thies Schrum będzie odpowiedzialny za rozszerzenie digitalizacji procesów i będzie mocno zaangażowany w strukturyzację sprzedaży. Jako ekonomista biznesu, Pan Thies Schrum od 2017 roku pracuje w wiodącej międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Ostatnio jako kierownik projektu wspierał krajowych i międzynarodowych klientów w zakresie rozwoju strategii i due diligence w ramach projektów fuzji i przejęć.

"W swojej pracy konsultingowej Pan Thies wnosi doświadczenie zdobyte podczas realizacji rozległych projektów strategicznych i transformacyjnych w międzynarodowych firmach średniej wielkości oraz korporacjach. Pomoże nam to w znacznym stopniu w dalszym kształtowaniu i rozwijaniu obranego przez nas kierunku rozwoju. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Pan Thies jest teraz na pokładzie", mówi Pan Martin Tauschke.

"Cieszę się, że udało mi się dostać do rodzinnej firmy i uczestniczyć w kształtowaniu ekscytującej drogi, którą obraliśmy. Cieszę się na współpracę z zespołem i naszymi partnerami" - mówi Pan Thies Schrum, syn Pana Peter Schrum.

Comments are closed.